Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά Διεύθυνση Εκπ/σης για το 2019-20: Πίνακες του Υπ. Παιδείας όπως κοινοποιήθηκαν στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης για το 2019-20: Πίνακες του Υπουργείου Παιδείας όπως τους κοινοποίησε στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά Διεύθυνση

Το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ του ΥΠΑΙΘ, ανταποκρινόμενο άμεσα στο αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για παροχή στοιχείων αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ειδική, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Κ.Ε.Σ.Υ. ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, απέστειλε στην Ομοσπονδία αρχείο excel, το οποίο περιλαμβάνει τους ενεργούς αναπληρωτές σύμφωνα με στοιχεία που άντλησε η υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ από το ΟΠΣΥΔ στις 10.06.2020.

Σύμφωνα με το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ τα στοιχεία αυτά είναι αποτύπωση του δυναμικού σε αναπληρωτές μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και για αυτό οι αριθμοί παρεκκλίνουν από τις πιστώσεις που είχαν δοθεί σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς (μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019) προς τις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για να προβούν σε προσλήψεις.

Ο Πίνακας έχει φύλλα excel με τα διάφορα Προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία έδωσαν προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Τα προγράμματα της Γενικής Εκπ/σης (Ενιαίου, ΤΥ ΖΕΠ, ΜΝΑΕ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) έχουν συγκεκριμένες Υπουργικές Αποφάσεις* καθορισμού σχολικών μονάδων και άρα οι περιοχές πρόσληψης είναι γνωστές.

Σημειώνεται επίσης ότι υπήρχαν και οι περιπτώσεις που ο Πίνακας αναπληρωτών Ψυχολόγων ΠΕ23 μιας ΠΔΕ είχε τελειώσει και δεν κατέστη εφικτό να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις για όλες τις πιστώσεις που δόθηκαν, ως εκ τούτου ο αριθμός των ενεργών αναπληρωτών δεν θα ήταν ενδεικτικός.

Δείτε τις Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20 ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης

__________________________

*Υπουργικές Αποφάσεις 2019-20

__________________________

Δείτε σχετικά

Μόνιμοι και αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-20: Πίνακες-Στατιστικά στοιχεία-Συνολικός αριθμός υπηρετούντων
Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 στις 13 ΠΔΕ

 Πριν φύγετε

Αιτήσεις πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020-21
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αιτήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Μέρος Β
Μέρος Α: Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ερωτήσεις και Απαντήσεις
 Ενημερωτικό ΠΑΣΑΔ: Προγραμματισμός προσλήψεων-ΖΕΠ-Κενά
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση