Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις Β Φάσης Δευτεροβάθμιας Κεντρικής Μακεδονίας-Εναπομείναντα κενά

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις Β Φάσης Δευτεροβάθμιας Κεντρικής Μακεδονίας – Εναπομείναντα κενά: Ενημερωτικό του αιρετού ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Βαγγέλη (Άκη) Λουκά.

Προσλήψεις Β Φάσης Δευτεροβάθμιας Κεντρικής Μακεδονίας

43ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ του αιρετού του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βαγγέλη (Άκη) Λουκά

ΘΕΜΑ: “Προσλήψεις Αναπληρωτών Γενικής (Β΄ΦΑΣΗ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας -Εναπομείναντα κενά”

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά από την επεξεργασία των προσλήψεων Αναπληρωτών σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας παρατηρείται ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό κάλυψης των αναγκών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία το οποίο  είναι 33,65 % (419 κενά, 141 προσλήψεις) .

Αναλυτικά ανά ΔΔΕ  έχουμε τα παρακάτω
  • Ανατολική Θεσσαλονίκη: κενά 86, προσλήψεις 28 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 32,18%.
  • Δυτική Θεσσαλονίκη : κενά 87,προσλήψεις32 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 36,78%.
  • Ημαθία :κενά 43, προσλήψεις 14, ποσοστό κάλυψης αναγκών 32,55%.
  • Κιλκίς :κενά 40, προσλήψεις 15, ποσοστό κάλυψης αναγκών 37,5%.
  • Πέλλα :κενά 52, προσλήψεις 18, ποσοστό κάλυψης αναγκών 34,61%.
  • Πιερία : κενά 18, προσλήψεις 3, ποσοστό κάλυψης αναγκών 16,66%.
  • Σέρρες :κενά 29, προσλήψεις 7 , ποσοστό κάλυψης αναγκών 24,13%.
  • Χαλκιδική :κενά 64, προσλήψεις 24, ποσοστό κάλυψης αναγκών 37,5%.
Στους παρακάτω πίνακες υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για τις 8 ΔΔΕ της Κεντρικής Μακεδονίας κατά ειδικότητα.
ΚΕΝΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                           Β΄ΦΑΣΗ
   Α΄

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΗΜΑΘΙΑ  ΚΙΛΚΙΣ  ΠΕΛΛΑ
ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΕΝΑ ΠΡΟΣΛ ΚΕΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝ ΠΡΟΣ
ΠΕ01                    
ΠΕ02 11 5       1 9 5 5 3
ΠΕ03 20 9 20 10 6 3 7 4 3 2
ΠΕ04.01 7 3 1 1 3 2     3 2
ΠΕ04.02 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1
ΠΕ04.04 1 1 8 4         3 2
ΠΕ04.05     1 1         2 1
ΠΕ05                    
ΠΕ06 7 1 2   6 1 3 1 5 1
ΠΕ07     10 2 2          
ΠΕ08         4 1 2   2  
ΠΕ11 5 1 10 2            
ΠΕ78             1 1    
ΠΕ79.01     3 1 3 1 2   3 1
ΠΕ80             1 1    
ΠΕ81     1              
ΠΕ82 6 1 8 2 2 1 4 1 3 1
ΠΕ83 3   3 1 1   1   1  
ΠΕ86 6 3 9 5     2 1 3 2
ΠΕ87.01 1   1   1          
ΠΕ87.02 5 1 2   3 1     4 1
ΠΕ87.03     1   3 1 1   1  
ΠΕ87.04                 2  
ΠΕ87.07 1                  
ΠΕ87.08 6 1             1  
ΠΕ87.09 1   1   1       3 1
ΠΕ88.01             1   1  
ΠΕ88.02             1      
ΠΕ88.03                 1  
ΠΕ88.04             1   1  
ΠΕ88.05                 1  
ΠΕ89.01     3 1 1          
ΠΕ90 1                  
ΤΕ01.19 4 1     3   1   2  
ΤΕ02.02         1   2   1  
Άθροισμα 86 28 87 32 43 14 40 15 52 18

 

ΚΕΝΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β΄ΦΑΣΗ
  ΠΙΕΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  
ΕΙΔΙΚ ΚΕΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝ ΠΡΟΣΛ ΚΕΝ ΠΡΟΣΛ ΚΕΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΠ  ΚΕΝΑ  
ΠΕ01     2   3 1 5 1 4  
ΠΕ02         12 6 37 20 17  
ΠΕ03 2 1 7 4 14 7 79 40 39  
ΠΕ04.01 1 1     3 2 18 11 7  
ΠΕ04.02     1 1 2 1 12 9 3  
ΠΕ04.04     1 1 2 1 15 9 6  
ΠΕ04.05             3 2 1  
ΠΕ05         2   2 0 2  
ΠΕ06     1   6 1 30 5 25  
ΠΕ07     2   1   15 2 13  
ΠΕ08 2       3   13 1 12  
ΠΕ11             15 3 12  
ΠΕ78 1           2 1 1  
ΠΕ79.01 1   4   2   18 3 15  
ΠΕ80             1 1 0  
ΠΕ81             1 0 1  
ΠΕ82     2   3   28 6 22  
ΠΕ83             9 1 8  
ΠΕ86         10 5 30 16 14  
ΠΕ87.01 3 1         6 1 5  
ΠΕ87.02 1   3 1     18 4 14  
ΠΕ87.03             6 1 5  
ΠΕ87.04 1   1       4 0 4  
ΠΕ87.07             1 0 1  
ΠΕ87.08 1   1       9 1 8  
ΠΕ87.09 2   1       9 1 8  
ΠΕ88.01     2       4 0 4  
ΠΕ88.02             1 0 1  
ΠΕ88.03     1       2 0 2  
ΠΕ88.04             2 0 2  
ΠΕ88.05             1 0 1  
ΠΕ89.01 1           5 1 4  
ΠΕ90             1 0 1  
ΤΕ01.19 1           11 1 10  
ΤΕ02.02 1       1   6 0 6  
Άθροισμα 18 3 29 7 64 24 419 141 278  

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΩ ΑΜΩ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 5  
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 6 2
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16   2
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΕ79.01/ΤΕ16 11 3
ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ79.01/ΤΕ16 13 8
ΣΥΝΟΛΟ 35 15

 

Δεν  έχω ακριβή στοιχεία για τα κενά , αλλά είναι σίγουρο ότι οι προσλήψεις καλύπτουν πολύ μικρό ποσοστό των αναγκών των Μουσικών Σχολείων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι επικοινωνιακές θριαμβολογίες του Υπουργείου για τον μεγάλο αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών συνεχίζονται. Το ζητούμενο δεν είναι πόσους προσλαμβάνεις αλλά τι ανάγκες καλύπτεις,το ποσοστό  33,65% κάλυψης αναγκών είναι εξαιρετικά χαμηλό.

Στα παραπάνω κενά πρέπει να προστεθούν τα κενά σε ΔΥΕΠ, ΜΝΑΕ,ΤΥ-ΖΕΠ  και τα κενά των εκπαιδευτικών λόγω COVID.

Το Υπουργείο ετοιμάζεται για προσλήψεις «προσωρινών» αναπληρωτών 3μηνης διάρκειας, οδηγώντας σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών! Μετά και την ψήφιση των απλήρωτων υπερωριών στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώνεται το νέο τοπίο που διαλύει ουσιαστικά τις  εργασιακές σχέσεις αλλά και την κοινωνική ασφάλιση!

Με εκτίμηση

Βαγγέλης  ( Άκης)  Λουκάς

Αιρετό τακτικό μέλος του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος του ΚΥΣΔΕ

6974320189-6949565208

loukasevangelos@gmail.com

Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων ΣΥΝ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    19-09-2020

___________________

Δείτε σε μορφή word τις Προσλήψεις Βθμιας Β Φάση-Κεντρικής Μακεδονίας

___________________

Δείτε σχετικά

Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Κεντρικής Μακεδονίας Α Φάση-Εναπομείναντα κενά
Κατανομή προσλήψεων Δευτεροβάθμιας ανά δομή και ειδικότητα και ποσοστά κάλυψης κενών | Πίνακες
Κενά και Προσλήψεις Αναπληρωτών ΕΑΕ Κεντρικής Μακεδονία Α Φάση | Πίνακες

Δείτε ακόμη

Προσλήψεις Β Φάσης 6.820 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας 2020-21 Α Φάση | Ονόματα
Κατανομή προσλήψεων Δευτεροβάθμιας ανά δομή και ειδικότητα και ποσοστά κάλυψης κενών | Πίνακες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση