Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων από το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων: Για τη διδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-2021. Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020.

Πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων

Το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Ε.Κ.Π.Α ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με τέσσερις 4 ακαδημαϊκούς υποτρόφους για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στα παρακάτω μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 που αντιστοιχούν στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Γνωστικά Αντικείμενα – Μαθήματα

1. Γνωστικό Αντικείμενο: Αισθητικές θεωρίες με έμφαση στις τέχνες του 20ο αιώνα – Μάθημα: Αισθητικές Θεωρίες (Γ’ Εξάμηνο).

2. Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού σκηνοθετικής προ-παραγωγής στον κινηματογράφο – Μάθημα: Δομή οπτικοακουστικής αφήγησης, ντεκουπάζ και εικονογραφημένο σενάριο (storyboarding) (Γ’ Εξάμηνο).

3. Γνωστικό Αντικείμενο: Εικονοληψία κινηματογράφου με ψηφιακές τεχνολογίες Μάθημα: Εικονοληψία (Γ’ Εξάμηνο).

4. Γνωστικό Αντικείμενο: Προγραμματισμός και υλοποίηση ψηφιακών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων – Μάθημα: Εργαστήριο Ψηφιακής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας 1 (Γ’ Εξάμηνο).

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται).

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών ή/και καλλιτεχνικών δημοσιεύσεων.

4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Portfolio με αναλυτικό κατάλογο και επιλεγμένο δείγμα καλλιτεχνικού έργου, για τα γνωστικά αντικείμενα (2), (3) και (4) ΜΟΝΟ σε ψηφιακή μορφή.

Προθεσμία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου έως τις 2/11/2020, ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400, τηλ. 2228099523 και 2228099634 Fax: 2228023766 – email: dcharito@media.uoa.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση: secr@dcarts.uoa.gr, τηλ. επικοινωνίας: 2228099523 και 2228099634).

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Θέσεις καθηγητών σε οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Τρεις θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Σπύρος Μπουρίκος

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση