Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων από το Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων από το Τμήμα Ψυχολογίας: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων από το Τμήμα Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα κριτήρια να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με το θεσμό των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων.

Που απευθύνεται

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιθυμεί να προσλάβει ως Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τις ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας:

  • Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους,
  • είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης,
  • ή ελλείψει των παραπάνω, υποψήφιους διδάκτορες κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Κωδικός θέσης: PSYCH-01

Γνωστικό αντικείμενο: Νευροεπιστήμη

Προσφερόμενα για διδασκαλία μαθήματα:

– Βιοψυχολογία (ΨΥΕ029)

– Νους και Εγκέφαλος (ΨΥΕ030)

– Ψυχολογία της Σκέψης (ΨΥΕ051)

– Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών (ΨΥΕ033)

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται το πλήθος και ο κωδικός των θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος αιτείται την πρόσληψή του κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (Παρέχεται).

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

4. Διδακτορικό δίπλωμα ή/και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

5. Για τους υποψήφιους διδάκτορες, βεβαίωση του οικείου Τμήματος Πανεπιστημίου που να τεκμηριώνει ότι ο υποψήφιος εκπονεί διδακτορική διατριβή, στην οποία αναφέρεται το θέμα, ο επιβλέπων καθηγητής και η ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διατριβής.

6. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου.

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.

8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Υποβολή αιτήσεων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και τα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Περαιτέρω διευκρινίσεις

Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος:

  • τηλ. 2651007422-7453
  • email. grampsych@uoi.gr

09:00 – 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Βρείτε εδώ χρήσιμα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Διαγωνισμός για την εισαγωγή 150 ιδιωτών πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα 
Προκήρυξη έντεκα θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Προκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή από το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ 
Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών 
Δύο προκηρύξεις για δεκατρείς θέσεις μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Θέση καθηγητή στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση