Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα: Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθ. 7/13-12-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων/ουσών βάσει του Π.Δ. 407/80, με δυνατότητα ανανέωσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τα μαθήματα:

Μαθήματα

1. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (4 ώρες / εβδομάδα).

2. Οικονομετρία ΙΙ (Φροντιστήριο) (4 ώρες / εβδομάδα).

3. Διδακτική των Οικονομικών (4 ώρες / εβδομάδα).

4. Μεθοδολογία της Έρευνας (4 ώρες / εβδομάδα).

5. Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις (4 ώρες / εβδομάδα).

Αίτηση και δικαιολογητικά

Όσοι/ες έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονικά ( egiannop@uom.gr με κοινοποίηση στο kch@uom.edu.gr ) στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου 2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

6. Περίγραμμα Μαθήματος και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη) τηλέφωνα 2310 891210-211, κατά τις ώρες 08:30 – 14.30, ή με e-mail : egiannop@uom.gr ή kch@uom.edu.gr .

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Η Συνέλευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθμ. 7/13.12.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80, με δυνατότητα ανανέωσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος για τα μαθήματα:

Μαθήματα

1. Φιλοσοφία της Παιδείας, Ε.Κ., Β΄εξάμηνο.

2. Νους και Νόηση: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις των Γνωσιακών Επιστημών, Υ.Ε., Δ΄ εξάμηνο, Αμεα + Σ.Ε.

3. Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙΙ, Υ.Ε., Δ΄εξάμηνο, ΑμεΑ.

4. Εργαστήριο Νοηματικής Γλώσσας ΙV, Υ.Ε., ΣΤ΄εξάμηνο, ΑμεΑ.

5. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση και την Εργασία, Υ.Ε., ΣΤ΄εξάμηνο, ΑμεΑ + Σ.Ε.

6. Eργαστήριο εκμάθησης της Braille, Y.E., H΄εξάμηνο, ΑμεΑ.

Αίτηση και δικαιολογητικά

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις, καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Εγνατία 156 54636 Θεσσαλονίκη) μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ [πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ], εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου.

4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.

5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη) τηλέφωνα 2310 891253, -122, -339, κατά τις ώρες 08:30 π.μ. – 14.30 μ.μ., e-mail: espsecr@uom.edu.gr .

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Προσλήψεις Ελληνικής Αστυνομίας: 30 Ψυχολόγων και 30 Ιατρών-Αιτήσεις από 24.11 έως 23.12.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση