Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις Γυμναστών, Μουσικών, Ειδικού Παιδαγωγού, Εργοθεραπευτή, Παιδοψυχιάτρου, σε 4 Δήμους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις Γυμναστών, Μουσικών, Ειδικού Παιδαγωγού, Εργοθεραπευτή, Παιδοψυχιάτρου, σε 4 Δήμους

O Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Κολύμβηση για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο.

______________________________________________________________________________________

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 7 άτομα(1 Εργοθεραπευτή-ΤΕ, 1 Παιδαγωγό Ειδικής Αγωγής-ΠΕ, 1 Παιδοψυχίατρο, 2 Ψυχίατροι, 2 Ιατροί), για την κάλυψη αναγκών των παραρτημάτων του , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

________________________________________________________________________________________

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
έντεκα (11) ατόμων, καλλιτεχνικού προσωπικού(Μουσικοί Φωτογράφοι, Ηθοποιοί κ.α.), με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας», που εδρεύει στο Δ. Κηφισιάς Ν. Αττικής.

_________________________________________________________________________________________

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
35 Μουσικών για το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση