Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη παιδαγωγού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη παιδαγωγού: Για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες για το σχολικό έτος 2019-2020.

Πρόσληψη παιδαγωγού

Η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.Δ.Η.Θ.), κα Ιωάννα Κοσμοπούλου, ανακοινώνει την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου μερικής απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης.

Χαρακτηριστικά Θέσης

Κατηγορία – Αντικείμενο: Διδακτικό – Εκπαιδευτικό προσωπικό Π.Ε.Παιδαγωγών (μερικής απασχόλησης 4ωρη 5μερη απασχόληση, Δευτέρα – Παρασκευή).

Κωδικός Θέσης: 102

Αριθμός Θέσεων: 1

Χρόνος Εργασίας: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/8/2020 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση που παραταθεί το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

Πρόσληψη παιδαγωγού

Απαραίτητα προσόντα – Κριτήρια

1.Τίτλοι Σπουδών: Α) Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και Β) πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ Δημοτικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην παιδαγωγική, της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

2.Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

3.Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου).

Μπορείτε να βρείτε εδώ ολόκληρη τη προκήρυξη.

Μπορείτε να βρείτε εδώ την ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε ακόμη

Προκήρυξη έξι θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Νέες θέσεις διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δείτε επίσης

Θέσεις εργασίας ΕΚΕΨΥΕ: Ψυχολόγων, Κοιν. Λειτουργών, Νοσηλευτών, Ιατρών, Διοικ. Προσωπικού 

Προσλήψεις για κορονοϊό: Νοσηλευτές-Ιατροί-Νομικός-Διοικητικοί 

Προσλήψεις Φορέων Υγείας: Κοιν. Λειτ, Ψυχολόγοι, Λογοθ/τες, Εργοθ/τες, Φυσικοθ/τες, Νοσηλευτές, ΕΒΠ,

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση