Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις αναπληρωτών Φυσικών Επιστημών ΠΕ04: Aδικη αντιμετώπιση σε σχέση με τους Μαθηματικούς ΠΕ03

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις αναπληρωτών Φυσικών Επιστημών ΠΕ04: Aδικη αντιμετώπιση σε σχέση με την επιστήμη των Μαθηματικών ΠΕ03 – Ερώτηση στη Βουλή.

Περί άδικης αντιμετώπισης των Φυσικών Επιστημών ΠΕ04 σε σχέση με την επιστήμη των Μαθηματικών ΠΕ03 ως προς τις προσλήψεις αναπληρωτών, είναι το θέμα της Ερώτησης στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, που κατέθεσε η ανεξάρτητη Βουλευτής Α΄ Αθηνών κα Αγγελική Αδαμοπούλου.

Η κα Αδαμοπούλου ρωτά την Υπουργό ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως, αν προτίθεται να αποκαταστήσει με δίκαιο και ισότιμο τρόπο την κατανομή των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) σε σύγκριση με τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών των Μαθηματικών (ΠΕ03) για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ).

Ακολουθεί η Ερώτηση
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως.

Θέμα: «Αναφορά άδικης αντιμετώπισης των Φυσικών Επιστημών ΠΕ04 σε σχέση με την επιστήμη των Μαθηματικών ΠΕ03 ως προς τις προσλήψεις αναπληρωτών.»

Κυρία Υπουργέ,

Η πλειοψηφία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης [Σ.Μ.Ε.Α.Ε.] είναι Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια [ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.] και Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης [Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.]., ενώ η κατανομή τους σε αριθμό είναι περίπου ίση μεταξύ των δύο κατηγοριών.

Στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. οι ώρες των Μαθηματικών είναι 22 και των Φυσικών Επιστημών αντίστοιχα ανέρχονται στις 21. Ωστόσο, στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης [Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.] δεν διδάσκονται μαθήματα Φυσικών Επιστημών. Αντιστοίχως στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) των γυμνασίων οι ώρες των Μαθηματικών ανέρχονται στις 12 και των Φυσικών Επιστημών στις 13. Κατά την περίοδο 2021-2022 οι συνολικές προσλήψεις εκπαιδευτικών που αφορούσαν στην ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03) ήταν 182, ενώ των Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) διαμορφώθηκαν στις 63. Η μεγάλη αυτή απόκλιση αν και άδικη, περιγράφεται στο άρθρο 28 του Νόμου 4638/2019, σύμφωνα με το οποίο στα Τμήματα Ένταξης των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µμαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διεγνωσµένη από αρµόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Δεδομένου ότι:

Α) Στην πλειοψηφία των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των ωρών των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών.

Β) Οι διορισμοί των Μαθηματικών (ΠΕ03) σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης είναι συντριπτικά περισσότεροι από τους διορισμούς των Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04).

Οι προσλήψεις αναπληρωτών (ολόκληρης περιόδου – όχι τρίμηνης σύμβασης) Φυσικών Επιστημών ΠΕ04 σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες από τις αντίστοιχες των Μαθηματικών ΠΕ03, ωστόσο κατά το σχολικό έτος 2021-22 ήταν σχεδόν τρεις φορές λιγότερες.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

– Προτίθεστε να αποκαταστήσετε άμεσα με δίκαιο και ισότιμο τρόπο την κατανομή των προσλήψεων αναπληρωτών καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) σε σύγκριση με τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών των Μαθηματικών (ΠΕ03) για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης [Σ.Μ.Ε.Α.Ε.] και τα Τμήματα Ένταξης;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Δείτε επίσης

Στελέχωση ΚΕΔΑΣΥ: Στη Βουλή οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Φυσικών ΠΕ.04.01 Ειδικής Αγωγής 

Απαραίτητη η δημιουργία ΕΕΕΕΚ στην Α’ Δ.Δ.Ε. Αθήνας: Ερώτηση στη Βουλή 

Ερώτηση στη Βουλή για τα ΚΕΠΕΑ: Αποκλεισμός από Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ-ανανέωση εξοπλισμού-χρηματοδότηση 

Διάταξη: Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας-Πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση