Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών-ΑΕΝ: Μακεδονίας-Ασπροπύργου-Κύμης-Κρήτης-Ιονίων Νήσων-Καλύμνου-Οινουσσών-Χίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών-ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού): Μακεδονίας-Ασπροπύργου-Κύμης-Κρήτης-Ιονίων Νήσων-Καλύμνου-Οινουσσών-Χίου.

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών-ΑΕΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ για 2021-2023

Ειδικότητες:

ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ.04.02, ΠΕ06, ΠΕ78, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ90

Χρειάζεται άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για εκπαιδευτικούς μόνιμους ή αναπληρωτές.

Αίτηση

Μπορεί κανείς να καταθέσει σε κάθε ΑΕΝ ξεχωριστά.

Λήξη αιτήσεων

Πέμπτη 10.06.2021.

Απαραίτητα προσόντα

1) Πτυχίο

2) Δύο έτη προϋπηρεσία

Αναλυτικά

1. Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ Ασπροπύργου

2. Προκήρυξη πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Οινουσσών

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ Οινουσσών

3. Προκήρυξη για πρόσληψη Έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Μηχανιώνα) για τα ακαδ/κά έτη 2021-2022 & 2022-2023

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4. Προκήρυξη Πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι).

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ Ιονίων Νήσων

5. Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην ΑΕΝ/Κρήτης (Χανιά).

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ-Κρήτης

6. Προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ για τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022- 2023

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ Καλύμνου

7. Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ Κύμης

8. Προκήρυξη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διδακτικών Ετών 2021-22 & 2022-23 στην ΑΕΝ Χίου

Δείτε την Προκήρυξη ΑΕΝ Χίου

Δείτε επίσης

Προσλήψεις Ειδικών Φρουρών για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ)
Προκήρυξη για εκπαιδευτικούς πτυχίων Φιλοσοφικής-Πληροφορικής-Κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών
 Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εισαγωγής 2022-23 Στρατιωτικών σχολών-Λιμενικού-Πυροσβεστικής-ΑΕΝ-ΣΣΑΣ-ΑΣΕΙ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση