Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις Φορέων Υγείας: Κοιν. Λειτ, Ψυχολόγοι, Λογοθ/τες, Εργοθ/τες, Φυσικοθ/τες, Νοσηλευτές, ΕΒΠ, κ.α

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις Φορέων Υγείας: Κοιν. Λειτ, Ψυχολόγοι, Λογοθ/τες, Εργοθ/τες, Φυσικοθ/τες, Νοσηλευτές, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, Γυμναστές, Χημικοί, Βιολόγοι, Πληροφορικής, Κοινωνιολόγοι, Λογιστές, Κοινωνικοί Φροντιστές κ.α.

Προσλήψεις Φορέων Υγείας

Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 460 – 14.02.2020 η υπ. αριθμ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 7980 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας και Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία:

 • Πρόσληψης επικουρικού προσωπικού,
 • κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων,
 • υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών,
 • κριτηρίων,
 • μοριοδότησης,
 • προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα.
Κατηγορίες και κλάδοι προσωπικού

Οι κλάδοι/ειδικότητες του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, το οποίο μπορεί να προσληφθεί στους φορείς της παρούσας ΚΥΑ, περιλαμβάνονται ανά κατηγορία στον πίνακα του παραρτήματος.

Ο κλάδος των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών δεν εντάσσεται σε κατηγορία και το προσωπικό αυτό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό κατηγορίας ΔΕ διατάξεις.

Κλάδοι – Ειδικότητες προσωπικού
 • Κοινωνικών Λειτουργών/Κοινωνικής Εργασίας
 • Ψυχολόγων
 • Εργοθεραπευτών
 • Φυσικοθεραπευτών
 • Λογοθεραπευτών
 • Επισκεπτών/τριών Υγείας
 • Βρεφονηπιοκόμων
 • Φυσικής Αγωγής/Γυμναστές
 • Βιολόγων/Χημικών/Βιοχημικών
 • Διοικητικού/Λογιστικού
 • Πληροφορικής
 • Κοινωνιολογίας
 • Νοσηλευτικής
 • Κοινωνικών Φροντιστών/Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

και άλλες ειδικότητες.

Εγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού
 • Οι δημόσιοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), που εποπτεύονται από τις Δ.Υ.ΠΕ. (νοσοκομεία και φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας),
 • οι Δ.Υ.ΠΕ,
 • το Ε.Κ.Α.Β,
 • ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ,
 • ο Ε.Ο.Φ,
 • το Ε.Κ.Ε.Α,
 • το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου»,
 • ο Ο.Κ.Α.Ν.Α.,
 • το Κ.Ε.Θ.Ε.Α.,
 • τα στρατιωτικά νοσοκομεία,
 • το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.),
 • η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και
 • τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

μπορούν να προσλαμβάνουν για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και εάν περιγράφονται στους οργανισμούς, επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών και κλάδων που περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που τηρούνται στις Δ.Υ.ΠΕ, ως εξής:…

….Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ B 460 – 14.02.2020

Δείτε επίσης

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Δύο νέες θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων
Νέες θέσεις διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
Προκήρυξη επτά θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πριν φύγετε

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων: Στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση