Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις για κορονοϊό: Νοσηλευτές-Ιατροί-Νομικός-Διοικητικοί

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις για κορονοϊό: Νοσηλευτές-Ιατροί-Νομικοί-Διοικητικοί – Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Προσλήψεις για κορονοϊό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του novel corona virus 2019-nCov.

Εχοντας υπόψη:

 1. To Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ A’ 161/16-10-2019) «Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ρυθμίσεις
  για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις»,
 2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ΦΕΚ Α’/ 42/ 25-02-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής
  και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού».
 3. Το υπ’ αριθμ. 4160/27-2-2020 ακριβές απόσπασμα της 9ης/27-2-2020 Συνεδρίασης ΔΣ Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την απόφαση πρόσληψης εργαζομένων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του novel corona virus 2019-nCov,
 4. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.13779/28-02-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Β. Κικίλια, σχετικά με την
  Πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού στον Ε.Ο.Δ.Υ.,
 5. Την υπ’ αριθ. 4180/27-02-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ910446ΜΗΨ5-ΟΗ6)
 6. Το γεγονός της ύπαρξης σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία της χώρας,

Καλεί τους ενδιαφερομένους να συνάψουν συμβάσεις έργου στο πλαίσιο αντιμετώπισης κρουσμάτων του novel corona virus 2019-nCov, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες ανά τοποθεσία σύμφωνα με τα κάτωθι:

Ειδικότητα Συνολικός

Αριθμός

Διάρκεια

Σύμβασης

Τόπος Εργασίας
ΠΕ Ιατρών 10 4 μήνες Κεντρική

Υπηρεσία ΕΟΔΥ

ΠΕήΤΕ

Νοσηλευτών

15 4 μήνες Κεντρική
Υπηρεσία ΕΟΔΥ
ΠΕ Διοικητικού 4 4 μήνες Κεντρική
Υπηρεσία ΕΟΔΥ
ΠΕ Νομικών 1 4 μήνες Κεντρική
Υπηρεσία ΕΟΔΥ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ωστόσο ανάλογα με τις ανάγκες που θα ανακύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δείτε επίσης

Θέσεις εργασίας ΕΚΕΨΥΕ: Ψυχολόγων, Κοιν. Λειτουργών, Νοσηλευτών, Ιατρών, Διοικ. Προσωπικού
Αιτήσεις Επικουρικού Προσωπικού Υπουργείου Υγείας: Από Δευτέρα 24/02 | Οδηγίες
Γενική απαγόρευση εκδρομών εξωτερικού – Κλειστά σχολεία στην Αττική
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση