Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις και ανακλήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις και ανακλήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ: Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Πελοποννήσου, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Αττικής, Κρήτης.

Προσλήψεις και ανακλήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΔΕ Πελοποννήσου

Πρόσληψη 10 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΠΑΛ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΛ», ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5010706, ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε Γενικό σχολείο

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2010 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»

_____________

ΠΔΕ Ηπείρου

Πρόσληψη 3 Ψυχολόγων (ΠΕ23) σε ΕΠΑΛ

Πρόσληψη και τοποθέτηση-διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

Πρόσληψη 2 ΕΕΠ – ΠΕ21 σε ΣΜΕΑΕ

Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020»

Απόλυση ΕΕΠ – ΠΕ30

Απόλυση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020»

_____________

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσληψη 1 ΠΕ25 σε Γενικό σχολείο

ΠΕ25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Παραιτήσεις – Ανακλήσεις αποφάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΕ25

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΒΠ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ ΚΕΣΥ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ

_____________

ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τροποποιήσεις αποφάσεων ΕΕΠ- ΕΒΠ και παραιτήσεις ΕΕΠ

Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

«Λύση υπαλληλικής σχέσης αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κλάδου ΠΕ25 για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ κλάδου ΔΕ01

_____________

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Πρόσληψη 1 Ψυχολόγου (ΠΕ23) σε ΚΕΣΥ

Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020

_______________

ΠΔΕ Αττικής

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ23 ως προς την κατανομή των ωρών σε Σχολικές Μονάδες ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης B΄ Αθήνας στο πλαίσιο της Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

_______________

ΠΔΕ Κρήτης

Ανάκληση απόφασης ΕΒΠ

«Ανάκληση Απόφασης Διάθεσης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019-20 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020»

Τροποποίηση Απόφασης ΕΒΠ

«Τροποποίηση της αριθμ. Φ.2.5/15583/04-11-2019 Απόφασης Τροποποίησης Πρόσληψης και τοποθέτησης – διάθεσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020»

_______________

Δείτε επίσης

Συνέντευξη Υπουργού Παιδείας: Δεκέμβριο διορισμοί – Στο ΑΣΕΠ οι της Γενικής – Αλλαγές στις Δομές
Απαντήσεις στη Βουλή: Διορισμοί Γενικής το 2020, επίκειται ΚΥΑ κατανομής, το παράβολο θέμα ΑΣΕΠ
Τζούφη για διορισμούς: Ασαφείς και ευθυνόφοβες οι απαντήσεις της Yπουργού Παιδείας

_______________

Πριν φύγετε

 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ -ΕΒΠ έως τώρα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση