Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις και Πίνακες ΠΕ25 και ΕΒΠ με Τοπική Πρόσκληση ΠΔΕ Κεντρ. Μακεδονίας-Δ. Ελλάδας-Ιονίων Ν-Ν. Αιγαίου-ΑΜΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις και Πίνακες ΠΕ25 και ΕΒΠ με Τοπική Πρόσκληση ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίων Νήσων-Ν. Αιγαίου-ΑΜΘ.

Προσλήψεις και Πίνακες ΠΕ25 και ΕΒΠ

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια Τοπικής Πρόσκλησης για προσλήψεις αναπληρωτών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης

δημοσιεύθηκαν και προσλήψεις Σχολικών Νοσηλευτών-ΠΕ25 από τον Αξιολογικό Πίνακα Κατάταξης μέσω Τοπικής Πρόσκλησης των ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης.

Αναλυτικά
ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Κύρωση αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δείτε τους Πίνακες ΕΔΩ

ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Κύρωση αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για πρόσληψη σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας για το διδακτικό έτος 2021-2022, μέσω τοπικής πρόσκλησης

Δείτε τους Πίνακες ΕΔΩ

__________________

ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25 – Σχολικών Νοσηλευτών -Τοπική Πρόσκληση- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών-μέσω Τοπικής Πρόσκλησης- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

ΠΔΕ ΑΜΘ

«Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών -Τοπική Πρόσκληση- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020».

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

«Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών -Τοπική Πρόσκληση- για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση