Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις Κεντρικής Μακεδονίας: ΕΕΠ και ΕΒΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις Κεντρικής Μακεδονίας: ΕΕΠ και ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Προσλήψεις Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσληψη 42 ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία

ΕΒΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Πρόσληψη 2  ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία

ΠΕ25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Πρόσληψη 1 ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΒΠ

Πρόσληψη 1 ΠΕ23 σε ΣΜΕΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ

Πρόσληψη 2 ΠΕ23 σε ΚΕΣΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΠ ΚΕΣΥ

_____________________

Η Ανακοίνωση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ & ΕΕΠ

Προσλήψεις υποψηφίων αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) και ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23 (Ψυχολόγων) και ΠΕ25 (Σχολικών Νοσηλευτών) στο πλαίσιο των Πράξεων:

  • «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ: 5047057» (ΕΒΠ, ΠΕ25)
  • «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047082, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΒΠ, ΠΕ23)
  • «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5048220, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΠΕ23)
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) και ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ).

1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Καλούνται οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες με τις με αριθμό πρωτοκόλλου αποφάσεις:

–          ΑΠ 28507/27-11-2019

–          ΑΠ 28508/27-11-2019

–          ΑΠ 28509/27-11-2019

–          ΑΠ 28520/27-11-2019

να προσέλθουν και να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 28/11/2019.

Παρακάτω περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε ότι οι αναπληρωτές θα πρέπει να παρουσιαστούν αρχικά στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της πρόσληψής τους και στη συνέχεια την ίδια ημέρα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 για την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης.

2. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΚΕΣΥ

Καλούνται οι αναπληρωτές που τοποθετούνται σε ΚΕΣΥ σύμφωνα με την με αριθμ. 28506/27-11-2019 Απόφαση να προσέλθουν και να αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη 28/11/2019.

Επειδή η διαδικασία είναι χρονοβόρα παρακαλούμε οι προσληφθέντες να προσέλθουν όσο το δυνατόν πιο νωρίς με ώρα έναρξης: 08:00 π.μ.

Παρακάτω περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας.

Επισημαίνουμε ότι οι αναπληρωτές θα πρέπει να παρουσιαστούν απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, για την υπογραφή της σύμβασης, την αναγγελία πρόσληψης και την υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης.

__________________

Δείτε ακόμη

Οριστικός Πίνακας 1ΕΑ ΕΒΠ
Συνάντηση ΔΟΕ-ΑΣΕΠ: Τι ειπώθηκε-Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για παράβολο
33 Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ για το παράβολο: Ερώτηση στη Βουλή
Ερώτηση για παράβολο στη Βουλή: «Επίλυση ζητήματος και αποκατάσταση αδικίας»
ΟΛΜΕ για παράβολο: Να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις των υποψηφίων
Μόνιμοι διορισμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ προ των πυλών: Τι αναμένουμε
Κατανομή 4.500 για διορισμούς: Aδικη και άνιση μεταχείριση για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση