Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις ΠΔΕ Αττικής ΠΕ25-ΕΒΠ από Πίνακες Τοπικής Πρόσκλησης-Σε ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη Στήριξη

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις ΠΔΕ Αττικής ΠΕ25-ΕΒΠ από τους Πίνακες της Τοπικής Πρόσκλησης- Σε ειδικά σχολεία και στην Παράλληλη Στήριξη γενικών σχολείων.

Προσλήψεις ΠΔΕ Αττικής ΠΕ25-ΕΒΠ

Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι Αποφάσεις πρόληψης Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Ειδικά σχολεία και στην Παράλληλη Στήριξη γενικών σχολείων, στα πλαίσια της Τοπικής Πρόσκλησης της ΠΔΕ Αττικής.

Επίσης

παρατίθενται ακολούθως και οι Αξιολογικοί Πίνακες Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25 και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), στα πλαίσια της Τοπικής Πρόσκλησης της ΠΔΕ Αττικής, όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια.

Αναλυτικά
Προσλήψεις Τοπικής Πρόσκλησης ΠΔΕ Αττικής

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – Τοπική Πρόσκληση – για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ: 5131503, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – Τοπική Πρόσκληση – για το διδακτικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131504, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια ΕΔΩ

______________

Αξιολογικοί Πίνακες Τοπικής Πρόσκλησης ΠΔΕ Αττικής

Απόφαση κύρωσης αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για πρόσληψη σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για το διδακτικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο τοπικής πρόσκλησης.

Δείτε τον Πίνακα ΕΔΩ

Απόφαση κύρωσης αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για πρόσληψη σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής για το διδακτικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο τοπικής πρόσκλησης.

Δείτε τον Πίνακα ΕΔΩ

Δείτε σχετικά
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση