Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις-προσωρινοί πίνακες: Μη αξιοκρατική η διαδικασία-Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΕΕΠΕΑ Κεντρ. Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις-προσωρινοί πίνακες: Μη αξιοκρατική η διαδικασία – Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας προς πολιτική ηγεσία ΥΠΑΙΘ.

Προσλήψεις-προσωρινοί πίνακες

Να καταρτιστούν άμεσα οι οριστικοί πίνακες και να γίνουν προσλήψεις αναπληρωτών μόνο από αυτούς, ζητά μεταξύ άλλων με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΕΕΠΕΑ).

Επίσης ζητά να δοθεί προτεραιότητα στις ενστάσεις των απορριπτέων λόγω κωδικών τίτλων σπουδών, οι προσλήψεις των αναπληρωτών να πραγματοποιηθούν σε μία φάση από την αρχή της χρονιάς, να δοθούν όλα τα κενά στη δημοσιότητα και μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ΕΔΥ και ΚΕΔΑΣΥ.

Ακολουθεί η επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Θεσσαλονίκη,   26/08/2022

Αρ. Πρωτ.: 41

Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας σχετικά με την μη αξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων από προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και τις συνακόλουθες  συνέπειες»

Αξιότιμη Κα Υπουργέ,

Αξιότιμε Κε Προϊστάμενε  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ,

Αξιότιμη Κα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.& Ε.Β.Π του ΥΠΑΙΘ,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός σύλλογος που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, μόνιμους και αναπληρωτές, οι οποίοι στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΣΔΕΥ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Με βάση τον Νόμο 4589/2019 παράγραφος 6 του άρθρου 63«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προσλαμβάνονται προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι υποψήφιοι που είναι ενταγμένοι στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, και μέχρι την έκδοση των τελικών πινάκων.

Με την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν δικαιούνταν την πρόσληψη λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την αιτία αυτή».

            Όπως γίνεται αντιληπτό η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου που αφορά την απόλυση αναπληρωτών μετά από την οριστικοποίηση των πινάκων και την αποδοχή μέρους των ενστάσεων, κατ’ αρχήν αποτελεί κατάφορη αδικία καθώς δεν είναι αξιοκρατική η διαδικασία προσλήψεων. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα, όχι μόνο στους ίδιους τους εργαζόμενους που θα απολυθούν μετά από κάποιους μήνες εργασίας αλλά και στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τους γονείς τους και την ίδια σχολική κοινότητα στο σύνολο. Το κόστος όλης αυτής της αδικίας, γι’ ακόμη μια φορά, θα το επωμιστούν οι εργαζόμενοι, οι μαθητές και οι οικογένειές τους.

Επίσης, η πρόσληψη αναπληρωτών από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης που προέκυψαν με πλήθος λαθών, αρκετά λόγω τεχνικών προβλημάτων του συστήματος καταχώρησης, αποκλείει σημαντικό μέρος συναδέλφων αναπληρωτών λόγω «έλλειψης τίτλου σπουδών»  οι οποίοι ενώ εργάζονται αρκετά χρόνια συνεχόμενα, για πρώτη φορά βρέθηκαν εκτός των πινάκων κατάταξης, με την επερχόμενη άδικη απόρριψή τους από τους πίνακες.  Ο αριθμός των απορριπτέων με την αιτία «λάθος κωδικός» είναι μεγάλος , γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να είναι 1000 ατομικά λάθη. Καλούνται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση για την οποία δεν φέρουν ευθύνη και πιθανά θα διαφοροποιηθεί προς όφελός τους μετά από τον έλεγχο των ενστάσεων και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.

Διαμαρτυρόμαστε για την κωλυσιεργία του ΥΠΑΙΘ στην διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης. Θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει έγκαιρα, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο η όλη διαδικασία, ώστε να είχε τελεσιδικήσει με οριστικούς πίνακες μέχρι το καλοκαίρι και να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις δίκαια και αξιοκρατικά με προσλήψεις από οριστικούς πίνακες

Διαμαρτυρόμαστε για την έλλειψη προστασίας μιας σημαντικής ομάδας εργαζόμενων της εκπαίδευσης, του ΕΕΠ και ΕΒΠ, όπου κάθε χρόνο στηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με πολλαπλά προβλήματα και με ελάχιστα μέσα. Το ΥΠΑΙΘ σεβόμενο το έργο που επιτελεί πρωτίστως, θα έπρεπε να δείχνει σεβασμό και να προστατεύει τους εργαζόμενούς του. Αντίθετα, φαίνεται να τους απαξιώνει και να διαλύει με καταστροφικό τρόπο κάθε οικογενειακό τους προγραμματισμό, καθώς στη μέση της χρονιάς θα πρέπει οι συνάδελφοι να παρατήσουν την εργασία τους και τους μαθητές τους, να χάσουν τον μισθό τους, οι μαθητές ΑΜεΑ να χάσουν πρόσωπα αναφοράς και να αναδομηθούν  από την αρχή σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας που όλοι γνωρίζουμε πόση αναστάτωση θα  επιφέρει όλο αυτό και αφόρητο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Από την άλλη παραμένει μετέωρη η αναξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων καθώς πως θα   αποζημιωθούν όσοι δικαιωθούν μετά την οριστικοποίηση του πίνακα;

Ζητάμε:

  • Να καταρτιστούν άμεσα οι οριστικοί πίνακες και να γίνουν προσλήψεις μόνο από αυτούς. Να καταργηθεί στην πράξη το άρθρο 63 και να μην γίνει καμία πρόσληψη από προσωρινούς πίνακες η οποία είναι αναξιοκρατική και θα επιφέρει ανεξέλεγκτες συνέπειες στις ζωές των συναδέλφων ΕΕΠ ΕΒΠ.

 

  • Καμία πρόσληψη από προσωρινούς πίνακες, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Να μην υπάρξει καμία απόλυση συναδέλφου που θα έχει προσληφθεί από τους προσωρινούς πίνακες, μιας και τα λάθη που έχουν γίνει τη φετινή χρονιά από τους φορείς είναι πολλά και οδηγούν σε άδικα μέτρα και προβλήματα. Δεν φέρουν καμία ευθύνη οι συνάδελφοι να την πληρώνουν με απόλυση η οποία θα φέρει αναστάτωση σε όλο τον οικογενειακό προγραμματισμό τους, εξαιτίας της ατελούς διαμόρφωσης των διαδικασιών ηλεκτρονικής καταχώρησης.

 

  • Να δοθεί προτεραιότητα στις ενστάσεις των απορριπτέων συναδέλφων λόγω κωδικών τίτλων σπουδών και να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος τους.

 

  • Οι προσλήψεις των αναπληρωτών να πραγματοποιηθούν σε μία φάση από την αρχή της χρονιάς και να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης

 

  • Να δοθούν όλα τα κενά στη δημοσιότητα, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στις διαδικασίες των αποσπάσεων και των προσλήψεων αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ. Δεν γίνεται οι περιφέρειες και διευθύνσεις εκπαίδευσης να «κρύβουν» και να μην δημοσιοποιούν τα κενά. Αυτό επιφέρει σκέψεις για ύποπτες προθέσεις οι οποίες διαστρεβλώνουν πιθανούς θετικούς σχεδιασμούς.

 

  • Διεκδικούμε μόνιμους διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ΕΔΥ και ΚΕΔΑΣΥ.

 

  • Να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρωτές που εργάζονται τα τελευταία χρόνια, κανένας να μην απολυθεί.

Η Πρόεδρος – Εριφύλη Διαμαντοπούλου

Η Γ. Γραμματέας – Ελένη Τσαγρή

Δείτε

Προσλήψεις 2022 αναπληρωτών: Σήμερα “τρέχει” το σύστημα-Περισσότερες από πέρσι οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ Α Φάσης 

Τοποθέτηση αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες-ΚΕΔΑΣΥ: Κριτήρια-Παράθεση νομοθεσίας 

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών στις 5 Σεπτεμβρίου: Χάνονται 4 ημερομίσθια

Αναπληρωτές-προσλήψεις 2022: Τέλος οι αιτήσεις-Εν αναμονή ανακοίνωσης ονομάτων Α Φάσης-Τα επόμενα βήματα 

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες: Τι προβλέπεται, όταν θα εκδοθούν οριστικοί, για όσους δεν θα δικαιούνται πρόσληψη 

Λειτουργικά κενά: Υπηρεσιακά στοιχεία που κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση