Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις Ψυχολόγων-Κοιν. Λειτουργών-Εκπαιδευτικών-Νοσηλευτή-Διοικητικών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις Ψυχολόγων-Κοιν. Λειτουργών-Εκπαιδευτικών-Νοσηλευτή-Διοικητικών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων (Νομού Ρεθύμνου). 

Προσλήψεις Ψυχολόγων-Κ.Λ.-εκπ/κών-Νοσηλευτή-Διοικ/κών

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ανωγείων (Νομού Ρεθύμνου) σε Επιστημονικό Προσωπικό και σε Υποστηρικτικό Προσωπικό, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της και έως τη λήξη του έργου την 31η Ιουλίου 2024.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως και 09/11/2023.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο εποπτεύεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Δήμο Ανωγείων Κρήτης και για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και λοιπών δαπανών, όπως ιδίως δαπανών για τη σίτιση, την κοινωνικοψυχολογική στήριξη, τη διενέργεια προπαρασκευαστικών εκπαιδευτικών δράσεων. Επίσης, μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ένταξη των ανηλίκων που φιλοξενούνται στους ως άνω ξενώνες στο εκπαιδευτικό σύστημα (ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προτίθεται να προβεί σε σύναψη συμβάσεων μίσθωσης Έργου, με συγκεκριμένες ειδικότητες (Ψυχολόγοι, Κ.Λ., Εκπαιδευτικοί κ.α.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους να υποβάλουν αίτηση για τις κάτωθι ειδικότητες:

 

Επιστημονικό Προσωπικό  

ΚΦΑΑ

Προκηρυ

σσόμενες θέσεις

 

Συντονιστής Έργου

 

Ανωγείων

 

1

Κοινωνικός Λειτουργός (Π.Ε./Τ.Ε. με άδεια

άσκησης

επαγγέλματος)

 

Ανωγείων

 

2

Ψυχολόγος (Π.Ε./Τ.Ε. με άδεια άσκησης επαγγέλματος)  

Ανωγείων

 

2

Διερμηνέας ή γνώστης γλωσσών ομιλούμενων

στη Δομή με

 

Ανωγείων

 

2

 

δυνατότητα μετάφρασης σε

ελληνικά ή αγγλικά

   
Νοσηλευτής Π.Ε/Τ.Ε. (με άδεια άσκησης επαγγέλματος)  

Ανωγείων

 

1

 

Εκπαιδευτικός

 

Ανωγείων

 

2

Υποστηρικτικό Προσωπικό  

Κ.Φ.Α.Α.

Προκη

ρυσσό

μενες

θέσεις

 

Μάγειρας

 

Ανωγείων

 

1

 

Βοηθός Μάγειρα

 

Ανωγείων

 

1

 

Φροντιστής

/Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων

 

Ανωγείων

 

 

5

 

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Θέση

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών Προκηρυ

σσόμενες Θέσεις

Διοικητικά Υπεύθυνος Κεντρικές Υπηρεσίες ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

1

Βοηθός Διοικητικά Υπεύθυνου (Οικονομικός

Διαχειριστής)

 

Κεντρικές Υπηρεσίες ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

1

Πληροφορίες παρέχονται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες στα τηλέφωνα 213 131 4442.

Δείτε την Πρόσκληση όπως τη δημοσίευσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για μητρώο Εμπειρογνωμόνων από το ΙΕΠ-Αιτήσεις έως Τρίτη 14.11.2023 

Μητρώο εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ και ΕΣΚ: Αιτήσεις έως 03.12.2023 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση