Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσλήψεις στο Δημόσιο-Υπουργικό Συμβούλιο: Καμία αναφορά σε προσλήψεις εκπαιδευτικών στη σημερινή συνεδρίαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσλήψεις στο Δημόσιο-Υπουργικό Συμβούλιο: Καμία αναφορά σε προσλήψεις εκπαιδευτικών στη σημερινή συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κου Κυριάκου Μητσοτάκη-Ο προγραμματισμός που εγκρίθηκε περιλαμβάνει 12.100  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1) και 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2022.

Συνεδρίασε σήμερα 4 Οκτωβρίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κου Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού οι αρμόδιοι Υπουργοί ανέπτυξαν τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Γιάννη Οικονόμου
Ο Υπουργός Εσωτερικών κος Μάκης Βορίδης

παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Προγραμματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού για το 2022, χωρίς να συζητηθεί η δυνατότητα μετατροπής 4.700 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μόνιμους, όπως είχε προαναγγελθεί σε δημοσίευμα της Καθημερινής.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων που εγκρίθηκε

περιλαμβάνει 12.100  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1) και 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2022.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2022 περιλαμβάνει και

190 θέσεις οι οποίες δεν προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, και αφορούν 141 θέσεις τακτικού προσωπικού, σε Επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1).

Σε ό,τι αφορά  το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεις μίσθωσης έργου,

με την εφαρμογή του 10%, το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων για το 2022 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 25.344, το οποίο θα κατανεμηθεί στα Υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό.

Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου
Με τον ν. 4622/2019

«Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα με το άρθρο 51, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Παράλληλα, με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021

«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις», το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του  εν λόγω προσωπικού για το επόμενο έτος εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου.

Με την εν λόγω διάταξη,

ο προγραμματισμός των προσλήψεων επεκτείνεται στο σύνολο των κατηγοριών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, και όχι μόνο στο εποχικό προσωπικό, που έως σήμερα αποτελούσε αντικείμενο προγραμματισμού.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του  ίδιου άρθρου,

για το έτος 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020.

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο

ενέκρινε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2022  σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Όπως και κατά τον προγραμματισμό του 2021,

τα αιτήματα προσλήψεων από το σύνολο των φορέων που υποβλήθηκαν μέσω ψηφιακού οργανογράμματος για το 2022 ανήλθαν σε περίπου 23.000, αποτυπώνοντας τη σημαντική ενεργοποίηση και ανταπόκριση των φορέων.

Ο προγραμματισμός προσλήψεων που εγκρίθηκε

περιλαμβάνει 12.100  θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1) και 3.573 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αποτελούν δεσμεύσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός του 2022 και αφορούν σε:

  • -1.700 Επαγγελματίες Οπλίτες για το έτος 2022.
  • -683 θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΟΦΥΠΕΚΑ, Γρ. Περιβάλλοντος Ελληνικού, Δασικές Υπηρεσίες).
  • -400 θέσεις στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
  • -135 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2022.
  • -655 θέσεις στην ΟΣΥ και την ΣΤΑΣΥ, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά το έτος 2020 διακριτά και εξαιρέθηκαν από τον κανόνα 1:1 για το έτος 2021, καθώς συνδέονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, και θα προσμετρηθούν το 2022.
Ο προγραμματισμός προσλήψεων του 2022 περιλαμβάνει

και 190 θέσεις οι οποίες δεν προσμετρώνται στον κανόνα 1:1, και αφορούν 141 θέσεις τακτικού προσωπικού, σε Επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και 49 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1).

Σε ό,τι αφορά  το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεις μίσθωσης έργου,

με την εφαρμογή του 10%, το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων για το 2022 (αριθμός θέσεων) διαμορφώνεται στις 25.344, το οποίο θα κατανεμηθεί στα Υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό και της χαρτογράφησης η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής των εγκρίσεων των φορέων τα έτη 2018-2020 στο πλαίσιο της υπό-ομάδας η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Δείτε επίσης

Παρελάσεις-Βορίδης: Θα γίνουν με συμμετοχή όλων και όχι μόνον των εμβολιασμένων
Απεργία αποχή ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Ψηφίσθηκε ομόφωνα από το Γενικό Συμβούλιο
Εγγραφο: Παράνομη η συμμετοχή στην απεργία αποχή-Κοινοποίηση πλατφόρμας ΙΕΠ στους Δ/ντές
Εγκύκλιος: Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται Τηλεκπαίδευση
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕΟ6-ΠΕ60 και ΣΕΕ-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Εναρξη 05.10.2021
edupass.gov.gr-έναρξη λειτουργίας: Καταχωρούνται εμβολιασμός, νόσηση, αποτέλεσμα τεστ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Και πώς ξεφύτρωσε το βράδυ αυτή η είδηση κ. Βασίλη και αργότερα η ιστοσελίδα που την κυκλοφόρησε έσβησε τον σύνδεσμο του άρθρου; Αφού πάντως και στη Λαμία και αλλού φημολογούνταν ήδη για νέους διορισμούς στην ειδική αγωγή. Γνωρίζετε την επάρκεια των κονδυλίων ΕΣΠΑ, σε σχέση με άλλα έτη, για την οποία γίνονται ή δεν γίνονται διορισμοί;

Γράψτε μία απάντηση