Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόσληψη αναπληρωτή: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία-Ημερομηνίες-Οδηγός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσληψη αναπληρωτή: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας-Ημερομηνίες – Οδηγός νέου αναπληρωτή.

Πρόσληψη αναπληρωτή

Εδόθη τελικά η παράταση της προθεσμίας των αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης των υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023, με το υπ. αριθμ. πρωτ. 93455/ΓΔ5/25-8-2023 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Μετά το πέρας των αιτήσεων/δηλώσεων για τις προσλήψεις του 2023-24, η διαδικασία έως την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών δίδεται ακολούθως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

1. Εκανα την αίτηση/δήλωση, πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα για να ξέρω αν προσλήφθηκα και πού;

Το σύστημα θα τρέξει την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και τα ονόματα των προσληφθέντων και η περιοχή πρόσληψης θα ανακοινωθούν εντός της ημέρας αυτής (Θα υπάρξει και αποστολή από το ΥΠΑΙΘΑ γραπτού μηνύματος SMS σε κάθε προσληφθέντα αναπληρωτή). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α. στην ταυτόχρονη διενέργεια προσλήψεων περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών ΕΑΕ ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά κατά την ηλεκτρονική ροή η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης (χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επιλογής στον υποψήφιο): Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

2. Σχολική μονάδα στην περιοχή πρόσληψης πότε θα δηλώσω;

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα κληθούν την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 να δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ, σειρά προτίμησης για όλες τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο σύστημα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας την προηγούμενη ημέρα. Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα.

Επισήμανση

Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις παρακάτω δομές ή σχολικές μονάδες γνωρίζουν με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους τη δομή ή τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε: • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ • Καλλιτεχνικά Σχολεία • Μουσικά Σχολεία • Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ) • Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. 

3. Πότε θα ενημερωθώ σε ποιο σχολείο προσλήφθηκα τελικά;

Θα υπάρξει ενημέρωση του αναπληρωτή με νέο προσωπικό γραπτό μήνυμα (SMS) αναφορικά με το σχολείο ή το ΚΕΔΑΣΥ στο οποίο θα πρέπει να μεταβεί για να αναλάβει υπηρεσία την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023.

4. Και πότε αναλαμβάνω υπηρεσία τελικά;

Η ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕΔΑΣΥ πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά* .

5. Πήγα, τι κάνω από εδώ και πέρα;

  • Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενο, ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης.
  • Οι αναπληρωτές θα πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή.
  • Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή να λάβουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf).

Δείτε επίσης από ΕΔΩ

Επισήμανση

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα. 

*Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης
  2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο
  3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
  4. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα
  5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

6. Εχω κάποια επίπτωση αν δεν αναλάβω υπηρεσία;

Σχετικά με το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις ποινές για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίοι προσλαμβάνονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, υπάρχουν 4 ξεχωριστές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις Προσκλήσεις πρόσληψης αναπληρωτών Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

7. Θα ήθελα να έχω, ως Αναπληρωτής, συνοπτικές πληροφορίες για να κάνω τα πρώτα μου βήματα με ασφάλεια

Βελτιωμένο Οδηγό του νέου αναπληρωτή κοινοποίησε ο “Εξάντας” ο οποίος χωρίζεται σε 4 μέρη: Α) Γενικές οδηγίες – Β) Πριν την πρόσληψη – Γ) Μετά την πρόσληψη – Δ) Προς την απόλυση και ακολουθεί ο Επίλογος

Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών & μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δείτε επίσης

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση