Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ: Σε σχολικές μονάδες Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ: Σε σχολικές μονάδες ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, ΑΜΘ, Βορείου Αιγαίου-Απόφαση.

Προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ

Με την υπ. αριθμ. Φ20/78964/Δ4-ΦΕΚ B 2886 – 02.07.2021-Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή προστέθηκαν Τομείς και Ειδικότητες σε ΕΠΑΛ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης.

Με την υπ. αριθμ. Φ20/75244/Δ4 ΦΕΚ B 2881 – 02.07.2021-Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή προστέθηκαν Τομείς και Ειδικότητες σε ΕΠΑΛ των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Κρήτης, ΑΜΘ, Βορείου Αιγαίου.

Αναλυτικά
Απόφαση Φ20/78964/Δ4-ΦΕΚ B 2886 – 02.07.2021

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2021-2022” (Β’ 2545), όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Προσθήκη Τομέα στην παρακάτω σχολική μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΥΜΗΣ-ΕΠΑ.Λ ΣΥΜΗΣ

Στους Τομείς της αναφερόμενης σχολικής μονάδας, όπως είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/ 11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται ο Τομέας «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων».

Βάσει των ανωτέρω, οι Τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Σύμης- ΕΠΑ.Λ. Σύμης της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ – ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Β. Προσθήκη Ειδικοτήτων στις παρακάτω σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

  • 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/ Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα «Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων».

  • 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα: «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθενται οι ειδικότητες «Βοηθός Φυσικοθεραπευ- τή» και «Αισθητικής Τέχνης».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Στις ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/ 11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή». Βάσει των ανωτέρω, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα προαναφερθέντα ΕΠΑ.Λ. των Δ.Δ.Ε Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας και Πειραιά της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής, καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 

 

 

 

 

 

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Κομμωτικής Τέχνης
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Αισθητικής Τέχνης
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Νοσηλευτή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

 

 

7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Γ. Προσθήκη Ειδικότητας στην παρακάτω σχολική μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ

Στις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής της αναφερόμενης σχολικής μονάδας, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ».

Βάσει των ανωτέρω, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ της Δ.Δ.Ε. Άρτας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Οχημάτων
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 

 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Νοσηλευτή
Κομμωτικής Τέχνης
Βοηθός Φαρμακείου
Δ. Προσθήκη Ειδικότητας στην παρακάτω σχολική μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας» της αναφερόμενης σχολικής μονάδας, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα

«Βοηθός Νοσηλευτή».

Βάσει των ανωτέρω, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ της Δ.Δ.Ε. Λάρισας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

 

 

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Νοσηλευτή
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ε. Προσθήκη Ειδικότητας στην παρακάτω σχολική μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας» της αναφερόμενης σχολικής μονάδας, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα

«Βοηθός Φαρμακείου».

Βάσει των ανωτέρω, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 

 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
Αισθητικής Τέχνης
Βοηθός Φαρμακείου
Στ. Προσθήκη Ειδικότητας στην παρακάτω σχολική μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας» της αναφερόμενης σχολικής μονάδας, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθεται η ειδικότητα

«Αισθητικής Τέχνης».

Βάσει των ανωτέρω, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ της Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνικός Οχημάτων
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Αισθητικής Τέχνης
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Κατά τα λοιπά για τον καθορισμό των Τομέων και Ειδικοτήτων, που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2021- 2022 στα Επαγγελματικά Λύκεια της Επικράτειας βάσει του ν.4386/2016 (Α’ 83), εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει.

_______________

Απόφαση Φ20/75244/Δ4 ΦΕΚ B 2881 – 02.07.2021

Τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία καθορίστηκαν οι Τομείς και οι Ειδικότητες ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για το σχολικό έτος 2021-2022, ως εξής:

Α. Προσθήκη Ειδικοτήτων στην παρακάτω σχολική μονάδα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στις ειδικότητες του Τομέα «Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας», όπως αυτές είχαν καθοριστεί με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, προστίθενται οι ειδικότητες «Αισθητικής Τέχνης» και «Κομμωτικής Τέχνης».

Βάσει των ανωτέρω, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου της Δ.Δ.Ε Ηρακλείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης, καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημά- των, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατα- σκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Οχημάτων
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 

 

 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης
Β. Αντικατάσταση ειδικοτήτων στις παρακάτω σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και ανά Δ/νση Δ.Ε., ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. ΕΒΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η ειδικότητα «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» η οποία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, περιλαμβανόταν στις ειδικότητες του Τομέα «Μηχανο- λογίας» της ανωτέρω σχολικής μονάδας, αντικαθίσταται από την ειδικότητα «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του ίδιου τομέα.

Συνεπώς, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αλεξανδρούπολης καθορίζονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

 

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Τεχνικός Οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 

ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ

Αισθητικής Τέχνης
Βοηθός Νοσηλευτή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Δ. Ε. ΛΕΣΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Η ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» η οποία, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) υπουργική απόφαση, περιλαμβανόταν στις ειδικότητες του Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλ- λοντος» της ανωτέρω σχολικής μονάδας, αντικαθίσταται από την ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» του ίδιου τομέα.

Συνεπώς, οι Τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Καλλονής καθορίζονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 

 

 

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ Βοηθός Νοσηλευτή
Αισθητικής Τέχνης
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-22.

Κατά τα λοιπά για τον καθορισμό των Τομέων και Ειδικοτήτων, που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2021-2022 στα Επαγγελματικά Λύκεια της Επικράτειας βάσει του ν. 4386/2016 (Α’ 83), ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ20/69335/Δ4/11-06-2021 (Β’ 2545) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε σχετικά

Ειδικότητες και τομείς ΕΠΑΛ 2021-22 ανά ΠΔΕ και ΔΙΔΕ της χώρας | ΦΕΚ

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση σε θέματα Μαθητείας: Ολοκλήρωση του 3ου κύκλου της επιμορφωτικής φάσης
Μητρώο Επιμορφωτών ΙΕΠ: Παράταση υποβολής αιτήσεων έως και Δευτέρα 05.07.2021
Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
 Αντιστοιχία τμημάτων ΑΕΙ για τις μετεγγραφές 2021-22 | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση