Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωπικά δεδομένα μαθητών σε ΣΜΕΑΕ: Τι ισχύει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωπικά δεδομένα μαθητών σε ΣΜΕΑΕ: Τι ισχύει, ποιοι χειρίζονται φακέλους, που φυλάσσονται, ποια στοιχεία τους κοινοποιούνται, σύμφωνα με Εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας.

Προσωπικά δεδομένα μαθητών σε ΣΜΕΑΕ

Με αφορμή τη δημοσίευση στο ΦΕΚ A 137 – 29.08.2019, του νόμου 4624/2019 με τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 15894/Γ6/2006 του Υπουργείου Παιδείας:

  • Οι Φάκελοι μαθητών ΣΜΕΑΕ με Προσωπικά δεδομένα – κοινωνικά ιστορικά, γνωματεύσεις, αξιολογήσεις, εκθέσεις –  φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο.
  • Την ευθύνη της ανακοίνωσης στοιχείων σε γονείς ή σε συνεργαζόμενες υπηρεσίες καθώς και της σύνταξης εκθέσεων έχει ο αρμόδιος ειδικός (ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, κοινωνικός λειτουργός, λογοθεραπευτής κλπ)

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 15894/Γ6-14/2/2006  Εγκύκλιο της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας:

Αθήνα 14/2/2006
Αρ. Πρωτ: 15894/Γ6
ΠΡΟΣ Σχολικές μονάδες Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης
(δια των διευθύνσεων εκπ/σης)
ΘΕΜΑ: ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και των προσωπικών του δεδομένων, οι ατομικοί φάκελοι των μαθητών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) και των τμημάτων ένταξης ( ΤΕ), οι οποίοι περιέχουν κοινωνικά ιστορικά, γνωματεύσεις, αξιολογήσεις, εκθέσεις τα οποία στοιχεία χαρακτηρίζονται απόρρητα, φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο από το διευθυντή του σχολείου και ως εκ τούτου δεν ανακοινώνονται σε τρίτους. Το ίδιο ισχύει και για τις γνωματεύσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που κατατίθενται στα γενικά σχολεία. Την ευθύνη της ανακοίνωσης στοιχείων σε γονείς ή σε συνεργαζόμενες υπηρεσίες καθώς και της σύνταξης εκθέσεων έχει ο αρμόδιος ειδικός (ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, κοινωνικός λειτουργός, λογοθεραπευτής κλπ ) για το αντικείμενο του.
Οι εκπαιδευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε Σ.Μ.ΕΑ. οφείλουν να ζητούν την ενημέρωση για τους μαθητές από τον αρμόδιο επόπτη τους. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται στη διάθεση τους το περιεχόμενο των φακέλων.
Τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων ενημερώνονται από τον ατομικό φάκελο του μαθητή ή από το διευθυντή του σχολείου με την επισήμανση ότι τα στοιχεία αυτά εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα. Όταν όμως πρόκειται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία του μαθητή για ερευνητικούς ή άλλους λόγους που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του σχολείου, πρέπει να γίνεται ανώνυμα, σε συνεννόηση με τη διεπιστημονική ομάδα και να έχουν την έγκριση του αρμόδιου ειδικού που έχει κάνει την αξιολόγηση και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του σχολείου.
Σε περίπτωση που χρειάζεται να σταλούν εκθέσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες, αυτές συντάσσονται από τους ειδικούς μετά από αίτηση γονέων στο διευθυντή του σχολείου, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να είναι ενήμερος ο γονέας π.χ. προς την Εισαγγελία Ανηλίκων για κακοποίηση παιδιού. Οι εκθέσεις διαβιβάζονται από το διευθυντή του σχολείου.
Εκθέσεις προς τους γονείς δεν αποστέλλονται παρά μόνον μετά από αίτηση τους και διαβιβάζονται μέσω του διευθυντή του σχολείου.
Ο Διευθυντής

Δείτε επίσης

Προσωπικά δεδομένα: Νόμος 4624/2019 | ΦΕΚ

Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία – από 25/05/2018

Επαγγελματικό Απόρρητο Κοινωνικού Λειτουργού: Γνωμοδότηση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση