Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωπικό φύλαξης ΥΠΑΙΘ: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωπικό φύλαξης ΥΠΑΙΘ: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ για τις ανάγκες φύλαξης των κτηρίων του Υπουργείου Παιδείας.

Προσωπικό φύλαξης ΥΠΑΙΘ

Ο προσωρινός πίνακας κατηγορίας ΔΕ
Ο προσωρινός πίνακας κατηγορίας ΥΕ
O προσωρινός πίνακας απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ
Ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων κατηγορίας ΥΕ

___________________________________

Δείτε επίσης

Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγοι στα ΣΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2019-2020, απευθύνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Η Πρόσκληση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) είναι στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 6340/380/02-08-2019 Aπόφαση του Δ.Σ.

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας. Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Προϋπόθεση συμμετοχής

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας είναι η κατοχή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου):

Πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων:

Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιμία του τίτλου).

Σύμβουλος Ψυχολόγος

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξη τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου

Προϋπόθεση συμμετοχής

Προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τους Συμβούλους Ψυχολόγους είναι η κατοχή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου):

α)Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και

β)Πτυχιούχοι τμημάτων Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση Ψυχολογίας.

γ) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Αιτήσεις

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (στην ηλ. δ/νση https://mis.inedivim.gr): από 08/08/2019 (ώρα 11:00 π.μ.) έως 23/08/2017 (ώρα 15:00 μ.μ.)

Δικαιολογητικά

Προθεσμία Κατάθεσης Δικαιολογητικών (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές) έως 26/08/2019.

Απόφαση  έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δείτε ακόμη

Αιτήσεις ΔΙΕΚ: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης φακέλων εκπαιδευτών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση