Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ-Ψυχολόγοι: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ-Ψυχολόγοι: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Αιτήσεις έως και 30/11/2022.

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ-Ψυχολόγοι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Ψυχολόγων στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης στην α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κος Γεώργιος Σταμάτης στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο “Πιλοτικό Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού για την υποστήριξη της ανεξάρτητης διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία”, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Ψυχολόγους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα και να παρέχουν Προσωπική Βοήθεια σε άτομα με αναπηρία να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 15/11/2022 έως και 30/11/2022 και ώρα 23:59.

Αντικείμενο-σκοπός Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης

Οι Ειδικές Επιτροπές είναι αρμόδιες για την εκτίμηση της ανάγκης παροχής Προσωπικού Βοηθού σε άτομα με αναπηρία μετά από αξιολόγηση στο χώρο διαμονής του, κατόπιν επαλήθευσης της ταυτότητάς του. Σε περίπτωση που το Άτομο με Αναπηρία που έχει αιτηθεί Προσωπικό Βοηθό διαθέτει Εκπρόσωπο/ους, παρίσταται υποχρεωτικώς στην διαδικασία της αξιολόγησης τουλάχιστον ένας από αυτούς. Είναι επιτρεπτή η παρουσία διερμηνέα νοηματικής ή άλλης γλώσσας, φυσικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το επιθυμεί ο Αιτών και με δική του ευθύνη.

Η Προσωπική Βοήθεια αφορά στην υποστήριξη του Αποδέκτη (Άτομα με κινητική, νοητική ή/και αναπτυξιακή ή και ψυχική αναπηρία και άτομα με αισθητηριακή αναπηρία) από Προσωπικό Βοηθό της Επιλογής ή του κατά περίπτωση Εκπροσώπου του, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντά του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής:

α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή,

β) εργασία και σπουδές

γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και

δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή

Για τη συμμετοχή στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης απαιτείται η εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο ψυχολόγων που θα καταρτιστεί και θα τηρηθεί στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δείτε την Πρόσκληση ΕΔΩ 

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ-Διαδικασία υλοποίησης Προγράμματος-Επιλογή-Μητρώο 

Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία – Νόμος 4837/2021

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Ευκαιρία κοινωνικής ένταξης-Αρθρο του Γ. Σταμάτη Γ.Γ Κοιν. Αλληλεγγύης 

Προσωπικός βοηθός-μέγιστη πρόκληση και ευκαιρία για το κοινωνικό Κράτος 

Δείτε επίσης

 Ασφάλεια μαθητών: Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με οδηγίες στις σχολικές μονάδες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση