Κυριακή, 19 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωπικός Βοηθός-επιτροπές αξιολόγησης: Πρόσκληση για συμμετοχή Εργοθεραπευτών-Αιτήσεις έως 13.03.2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωπικός Βοηθός-επιτροπές αξιολόγησης: Πρόσκληση για συμμετοχή Εργοθεραπευτών μελών του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ)-Αιτήσεις έως 13 Μαρτίου 2022. 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εργοθεραπευτών, μελών του ΠΣΕ, στις επιτροπές αξιολόγησης δικαιούχων Προσωπικού Βοηθού.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά αρχικά τα μέλη που διαμένουν στο νομό Αττικής και η υποβολή αιτήσεων έχει προθεσμία  έως 13 Μαρτίου 2022 στις 23:59.

Η Ανακοίνωση του ΠΣΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή εργοθεραπευτών, μελών του ΠΣΕ, στις επιτροπές αξιολόγησης δικαιούχων προσωπικού βοηθού

Με το νόμο 4837/2021 (άρθρα 32-39) εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της ενίσχυσης της ανεξάρτητης διαβίωσης τους.

Οι υπηρεσίες του προσωπικού βοηθού θα παρέχονται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών ζωής, των ατομικών επιλογών και ενδιαφερόντων ατόμων με αναπηρία, ηλικίας 16-65 ετών, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας (κινητικής, αισθητηριακής, ψυχικής ή νοητικής) και τόπου διαβίωσης.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα υλοποιηθεί αρχικά για 1000 άτομα το 2022, στο νομό Αττικής, ενώ άλλα 1000 άτομα θα προστεθούν το 2023 στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα αξιολογηθούν κατ’ οίκον από τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Εργοθεραπευτή. Η αξιολόγηση θα στηρίζεται σε συνέντευξη, στο ιατρικό ιστορικό και στο αξιολογητικό εργαλείο WHODAS 2.0.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών καλεί τα μέλη του που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ατομική καρτέλα μέλους συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και την εξειδίκευση τους. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά αρχικά τα μέλη που διαμένουν στο νομό Αττικής.

Η αμοιβή των αξιολογητών ανέρχεται σε 25 ευρώ μεικτά ανά επίσκεψη. Οι εν λόγω αμοιβές καταβάλλονται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.

Τα κριτήρια συμμετοχής στις επιτροπές αξιολόγησης είναι:
  1. Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία
  2. Εμπειρία εργοθεραπευτικής αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα ηλικίας 16-65 ετών
  3. Εμπειρία συμμετοχής σε διεπιστημονικές ομάδες

Οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν θα επιλέγονται από το μητρώο που θα δημιουργηθεί ανάλογα με το είδος αναπηρίας του αιτούντα και τον τόπο κατοικίας τους.

Υποβολή αιτήσεων έως : 13-03-2022, 23:59

Δείτε επίσης

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Ευκαιρία κοινωνικής ένταξης-Αρθρο του Γ. Σταμάτη Γ.Γ Κοιν. Αλληλεγγύης 

Θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Εργοθεραπευτή για το ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί “Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ” 

Αιτήσεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών στο Υπουργείο Υγείας έως 20.03.2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση