Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωπικός βοηθός για τα ΑμεΑ: Από την προγραμματική δέσμευση στην πρακτική εφαρμογή | Αρθρο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωπικός βοηθός για τα ΑμεΑ: Από την προγραμματική δέσμευση στην πρακτική εφαρμογή –  Άρθρο του Γιώργου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προσωπικός βοηθός για τα ΑμεΑ

Ακολουθεί άρθρο του κου Γεώργιου Σταμάτη, Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αναφορικά με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας της προσωπικής βοήθειας, του Προσωπικού Βοηθού για ΑμεΑ και την υλοποίηση της πρώτης φάση του πιλοτικού προγράμματος, βάσει της οποίας προβλέπεται η παροχή Προσωπικών Βοηθών σε 1000 ωφελούμενους με κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία στην Αττική.

Προσωπικός βοηθός για τα ΑμεΑ: Από την προγραμματική δέσμευση στην πρακτική εφαρμογή

 Άρθρο του Γιώργου Σταμάτη,

Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στο σύνολο των ασκούμενων πολιτικών αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του δικαιωματικού μοντέλου  θεώρησης της αναπηρίας προάγοντας την εμβάθυνση της Δημοκρατίας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ το Δεκέμβριο του 2018 δεσμεύτηκε ότι θα θεσπιστεί και στη χώρα μας η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού για τα άτομα με αναπηρία που την χρειάζονται και στη συνέχεια περιελήφθη στις προγραμματικές δεσμεύσεις της Ν.Δ.

Σήμερα, ο προσωπικός βοηθός αποτελεί μια πραγματικότητα, αφού έχουν ήδη υπογραφεί τα πρώτα συμβόλαια μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των προσωπικών τους βοηθών. Πρόκειται για μια καινοτόμα, ενεργητική πολιτική της Κυβέρνησης, με στόχο την εναρμόνιση μας με το αρ.19 της Σύμβασης των Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με αναπηρία, στο οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία.

Ο θεσμός του προσωπικού βοηθού συνιστά στρατηγικό βραχίονα για την πραγμάτωση της ανεξάρτητης διαβίωσης και συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών, επιθυμιών και επιλογών τους. Έτσι το άτομο έχει τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεων για τη ζωή του, στη βάση της αυτονομίας και του αυτοπροσδιορισμού.

Ο προσωπικός βοηθός καθοδηγείται από το άτομο με αναπηρία και το υποστηρίζει σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που δε μπορεί να εκτελέσει αυτόνομα λόγω των λειτουργικών του περιορισμών.  Συμβάλλει στην πρόληψη και αποτροπή της ιδρυματοποίησης και της απομόνωσης, είτε αυτή λαμβάνει χώρα σε κλειστές δομές, είτε ακόμη και μέσα στα σπίτια και προάγει την ισότιμη συμμετοχή του ατόμου σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής δραστηριότητας.

Με τη συμβολή του προσωπικού βοηθού, δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, αφού αίρονται σε μεγάλο βαθμό τα εμπόδια και οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, το άτομο με αναπηρία αποδεσμεύεται από τη διαρκή υποστήριξη που λαμβάνει από την οικογένεια του και δημιουργείται ένα πρόσφορο πεδίο για ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με μεγαλύτερη εξωστρέφεια στην προσωπική του ζωή.

Η ορατότητα των ατόμων με αναπηρία ενισχύεται σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, αφού ο δικαιωματικός και ανθρωποκεντρικός αυτός θεσμός διασφαλίζει το δικαίωμα στην προσωπική επιλογή χωρίς εξαρτήσεις. Περαιτέρω, συνιστά μια πρόσθετη κοινωνική επένδυση, γιατί και δημιουργείται ένα νέο επάγγελμα με αμοιβή, ασφάλιση και δωρεάν εκπαίδευση,  ενώ οι προσωπικοί βοηθοί θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα και ως πρεσβευτές της ορατότητας των ατόμων με αναπηρία, διευκολύνοντας περισσότερο την κοινωνική τους συμπερίληψη.

Την περίοδο αυτήν, υλοποιείται η πρώτη φάση του πιλοτικού προγράμματος, βάσει της οποίας προβλέπεται η παροχή προσωπικών βοηθών σε 1000 ωφελούμενους με κινητική, νοητική ή αισθητηριακή αναπηρία στην Αττική και μέσα στο Μάιο θα ξεκινήσει και η υλοποίηση της δεύτερης φάσης για 1000 ωφελούμενους στις υπόλοιπες περιφέρειες της Χώρας.

Με τη θεσμοθέτηση της υπηρεσίας της προσωπικής βοήθειας, του θεμέλιου λίθου για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, η Ελλάδα εντάσσεται στον κύκλο των χωρών που αξιοποιούν την προστιθέμενη αξία της αναπηρίας ως πτυχή της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι δημιουργούμε ένα πλαίσιο ίσων ευκαιριών για τους συμπολίτες μας με αναπηρία,  με όρους ισότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής προόδου.

Δείτε επίσης

Ψυχολόγοι-Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στις Επιτροπές Αξιολόγησης 

Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ: Ευκαιρία κοινωνικής ένταξης-Αρθρο του Γ. Σταμάτη Γ.Γ Κοιν. Αλληλεγγύης 

Προσωπικός βοηθός-μέγιστη πρόκληση και ευκαιρία για το κοινωνικό Κράτος 

Πριν φύγετε

 Σχετικά με την κατανομή των νέων μόνιμων διορισμών ΕΕΠ και εκπ/κών: Που θα γίνουν διορισμοί

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση