Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης-Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων | Τροπολογία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης-Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων: Τροπολογία στο νομοσχέδιο για την Ιδιωτική Εκπαίδευση.

Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

Η Τροπολογία για την επιλογή και τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την αντικατάσταση των υπαρχόντων, κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Τροπολογία με αριθμό 429/37 27.7.2020 έχει 3 άρθρα, τα ακόλουθα:

α. Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

β. Ανασύσταση υπηρεσιακών συμβουλιών των εκπαιδευτικών

γ. Θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ:
Με το άρθρο 1:
 • Προβλέπεται η επιλογή και τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως, το αργότερο, την 31η-08-2021, προκειμένου να θεσπισθεί και ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης και μεταβολή των διατάξεων που ισχύουν
 • Επιλέγεται διαφανής διαδικασία από αμερόληπτο και αξιόπιστο Συμβούλιο Επιλογής, βάσει γενικών και αντικειμενικών προϋποθέσεων και κριτηρίων επιλογής.
 • Αυτό κατέστη αναγκαίο καθώς, μεταξύ άλλων:
 • Η θητεία των τωρινών Δ.Ε. έχει λήξει από 31 Ιουλίου 2018
 •  Οι Δ.Ε. έχουν αναδειχθεί και τοποθετηθεί κατ’ εφαρμογή αντισυνταγματικών διατάξεων του ν. 3848/2010, όπως ίσχυαν μετά την τροποποίησή τους από τον ν. 4327/2015 και τον ν. 4351/2015
 • Κάποιοι από αυτούς εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρότι η ανάδειξη και τοποθέτησή τους έχει ήδη ακυρωθεί από τα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια
 • Δεκάδες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης λειτουργούν με αναπληρωτές των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
Με το άρθρο 2:
 • Προβλέπεται αλλαγή στη σύσταση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), λόγω της ρύθμισης του πρώτου άρθρου, όσον αφορά στη συμμετοχή σε αυτά των νέων προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και την αντικατάσταση των δύο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δύο εν ενεργεία διευθυντές σχολικών μονάδων.
 • Στόχος είναι η αναβάθμιση αυτών των συλλογικών οργάνων σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του σημαντικού έργου που επιτελούν στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας της εκπαίδευσης.
Με το άρθρο 3

Θεραπεύεται το κενό νόμου για τη λειτουργία των σχολικών εφορειών των ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και των οικοτροφείων τους με στόχο τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία.

_______________________

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση

“Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται η επιλογή και τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όχι πέραν της 31.8.2021, προκειμένου να θεσπισθεί και ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη μερική αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης ιδίως ως προς τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης”.

Επίσης
 • Για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδεται από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετική Προκήρυξη – Πρόσκληση.
 • Μετά την τοποθέτηση των προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης λήγει η θητεία των μη αιρετών μελών του ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ.
Δείτε την Τροπολογία “Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης-Ανασύσταση υπηρεσιακών συμβουλιών

Δείτε σχετικά

Ερώτηση για επιλογή στελεχών στη Βουλή-Επίκειται Τροπολογία για αντικατάσταση Διευθυντών Εκπαίδευσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση