Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωρινοί Πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας-Ενστάσεις από 14 έως 16.03.2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωρινοί Πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης Α/θμιας και Β/θμιας-Ενστάσεις από από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 08.00 έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 23.59.  

Προσωρινοί Πίνακες Διευθυντών Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε., ανακοίνωσε τους Προσωρινούς Αξιολογικούς Πίνακες των  Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε τους Προοωρινούς Πίνακες ανά Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής

1. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Α Περιφερειακού Συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

2. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Β Περιφερειακού Συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

3. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Γ’ Περιφερειακού Συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

4. Προσωρινός Αξιολογικός πίνακας Δ’ Περιφερειακού Συμβουλίου επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

5. Λίστα υποψηφίων που θα εξεταστούν σε Ξένη Γλώσσα 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφη ένσταση κατά των ανωτέρω πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/),

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 08.00 έως την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 23.59.  

Πίνακας με τα κριτήρια μοριοδότησης του ν. 4823/2021

Προς συμπληρωματική ενημέρωση των υποψηφίων αναρτάται πίνακας ακολούθως, όπου αποτυπώνονται συνοπτικά τα κριτήρια μοριοδότησης του ν. 4823/2021.

Επεξηγηματικός Πίνακας κριτηρίων μοριοδότησης του ν. 4823/2021

Δείτε επίσης

Συμβούλια επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Συγκροτήθηκαν με Αποφάσεις της Ν. Κεραμέως 

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: Ξεκινά η διαδικασία επιλογής με την Πρόσκληση για ορισμό μελών στα Συμβούλια Επιλογής 

ΙΕΠ: Οδηγός έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ερευνών που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες

Κεραμέως για μόνιμους διορισμούς-παραμονή στη θέση διορισμού-ακαδημαϊκό χάρτη ΑΕΙ 

Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: Επέκταση δικτύου και αιτήσεις εισαγωγής από Τρίτη 15 μέχρι Πέμπτη 31.03.2022 

Διαγωνισμός μαθητών με εγγραφή των διακριθέντων σε Πανεπιστημιακά τμήματα-EUCYS 2022 

Κεραμέως: Τάξεις υποδοχής για τους Ουκρανούς μαθητές που ήδη εγγράφονται σε σχολεία της χώρας μας 

ΔΟΑΤΑΠ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία αναγνώρισης τίτλου σπουδών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση