Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019: Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 – Ενστάσεις από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Ενστάσεις από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2019

Σήμερα εκδόθηκαν ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης (Γ2) και απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www. asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ

Δείτε τον Πίνακα κατάταξης ΕΒΠ

Δείτε τον  Πίνακα απορριπτέων ΕΒΠ

Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

__________________________

Η Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ

Προσωρινός αξιολογικός πίνακας της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας (Γ2) της  Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) με σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και ο πίνακας απορριπτέων.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 20 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr – Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ πατώντας εδώ

__________________________

Δείτε επίσης

Συνάντηση ΑΣΕΠ – ΣΥΡΙΖΑ: Εντός του 2019 οι Πίνακες για διορισμούς στην Ειδική Αγωγή

__________________________

Πριν φύγετε

Καταγραφή κενών για προσλήψεις από το Υπουργείο Παιδείας

Β Φάση προσλήψεων – Πίνακες ΑΣΕΠ – Τροπολογίες – Πιστώσεις ΕΠΑΛ | Ενημέρωση

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ έως σήμερα

Παρέμβαση ΟΛΜΕ για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

7 Σχόλια

 1. Panagiotis σε

  Καλησπέρα, μήπως γνωρίζεται το συνολικό αριθμό προσλήψεων ΕΒΠ τους φετινούς ή/και τους περσινούς?

 2. Μπασιαριδη Αργυρω σε

  Μετά από δεκατρία χρόνια προϋπηρεσίας είμαι στους απορριπτέος γιατί το ΚΕΠ μου εκτύπωσε διαφορετικό κωδικό πληρωμής παράβολου από αυτόν που εγώ έβαλα στην αίτηση μου έχω πληρώσει παράβολο εντός της προθεσμίας μόνο που ο κωδικός πληρωμής είναι άλλος θα καταθέσω ένσταση πιστεύεται ότι θα δικαιωθω

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Εχετε πληρώσει εμπροθέσμως το παράβολο. Θεωρούμε πως το ΑΣΕΠ θα σας δικαιώσει. Να κάνετε ένσταση.

 3. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Χαίρετε! Υπέβαλα ένσταση προς το ΑΣΕΠ, διότι θεώρησα ότι το ΕΒΠ μοριοδοτείται για έναν μόνο ξενόγλωσσο τίτλο, εξαιτίας της ασάφειας στη διατύπωση του χωρίου που αφορά τη μοριοδότηση ξένης γλώσσας για το ΕΒΠ στο άρθρου 60 του ν. 4589/2019, και εξαιτίας της μη ρητής αναγραφής της προσμέτρησης έως 2 ξένων γλωσσών, όπως αντίθετα συμβαίνει στο άρθρο 58 του ίδιου νόμου το οποίο αφορά Εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ. Επίσης στην προκήρυξη 1ΕΑ/2019 στον πίνακα κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων ΕΒΠ δεν αναφέρεται ο αριθμός μοριοδοτούμενων ξενόγλωσσων διπλωμάτων. Στις παρατηρήσεις που ακολουθούν στην ίδια προκήρυξη αναγράφεται ότι γίνονται δεκτοί δύο τίτλοι, όμως κατόπιν των παραπάνω προσωπικά θεώρησα ότι πρόκειται για μία παρατήρηση που αναφέρει γενικά μέχρι πόσες ξένες γλώσσες μπορούν να δηλωθούν σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, και ότι δεν αφορά η οικεία σημείωση τη συγκεκριμένη προκήρυξη. Τον δεύτερο ξενόγλωσσο τίτλο δεν τον δήλωσα στην ΠΔΕ στην οποία υπάγομαι ως ΕΒΠ, βρίσκεται όμως αναρτημένος στον ΟΠΣΥΔ, καθώς τον κατέθεσα για τη συμμετοχή μου στην προκήρυξη 3ΕΑ/2019. Μπορώ να ελπίζω ότι θα μου αποδοθούν τα 4 μόρια που από παρερμηνεία του σχετικού νόμου στερήθηκα; Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Θα κάνετε φυσικά ένσταση και θα αποφασίσει το ΑΣΕΠ το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμήσει την κατοχή τίτλου όπως αναφέρεται στο ΟΠΣΥΔ, αλλά και την τουλάχιστον ασαφή διατύπωση του νόμου. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε επί του θέματος με το ΑΣΕΠ. Για μας έχετε απόλυτο δίκαιο.

 4. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Παρακαλούμε, μετά από την επικοινωνία σας με το ΑΣΕΠ για να συζητήσετε τα ζητήματα για τα οποία καταθέσαμε ένσταση (μεταξύ αυτών και η μη δήλωση δεύτερου ξενόγλωσσου τίτλου), ενημερώστε μας για τις απαντήσεις που λάβατε. Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες που καταβάλετε για την προάσπιση των δικαίων μας.

Γράψτε μία απάντηση