Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Προτάσεις για Βαθμολογικά Κέντρα και Προέδρους αυτών ζητά από Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης το ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Προτάσεις για Βαθμολογικά Κέντρα και Προέδρους αυτών ζητά από Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με έγγραφο προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Αττικής, Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδας, Στ. Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρ. Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Κρήτης, Πελοποννήσου, το ΥΠΑΙΘ ζητά να προτείνουν έως την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου:

Αναλυτικά

Με την αριθμ. Φ.253/4385/A5/ΕΠ/31-5-2021 υπουργική απόφαση είχαν οριστεί τα Βαθμολογικά Κέντρα που λειτούργησαν το 2021 για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Για τα Βαθμολογικά Κέντρα της περιφέρειάς σας, που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση, ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων 2022, παρακαλούμε έως την Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου να μας προτείνετε:

  1. Τις έδρες (σχολεία ή σχολικά συγκροτήματα) που θα εδρεύουν τα ΒΚ φέτος. Για πρακτικούς λόγους θα ήταν καλό να είναι τα ίδια με πέρυσι, εκτός αν υπάρχει ανάγκη μεταστέγασης.

Υπενθυμίζεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν κατόπιν αιτήσεώς τους να λαμβάνουν γνώση της αναλυτικής βαθμολογίας τους με επίδειξη των γραπτών τους δοκιμίων. Επομένως τα κτήρια που θα λειτουργήσουν ως Βαθμολογικά κέντρα θα πρέπει να έχουν κατάλληλη υποδομή για εύκολη πρόσβαση και αναζήτηση των γραπτών δοκιμίων, στην περίπτωση που η αντίστοιχη Διεύθυνση Δ.Ε. επιλέξει μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης να φυλαχθούν τα γραπτά δοκίμια στο κτήριο του Βαθμολογικού Κέντρου.

  1. Παρακαλούμε επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της Φ.251/25089/Α5/20-2- 2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ, να μας προτείνετε ονόματα ΣΕΕ ή εκπαιδευτικών Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α’ για ορισμό Προέδρων των Βαθμολογικών Κέντρων ΓΕΛ και των 4 Βαθμολογικών Κέντρων ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν συνολικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022. Κατά την εισήγησή σας εκτός των άλλων να συνεκτιμηθεί η σχετική εμπειρία από τη λειτουργία Βαθμολογικού Κέντρου, η οργανωτικότητα και η συνεργατική διάθεση των προτεινόμενων Προέδρων.

Τέλος, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο ή είναι σύζυγος υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα και για τον λόγο αυτό οι προτεινόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι προτάσεις και οι πρωτότυπες Υπεύθυνες Δηλώσεις των προτεινόμενων Προέδρων θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας αποκλειστικά με ταχυμεταφορά (courier) με εμπιστευτικό πρωτόκολλο εντός της ως άνω καθορισμένης προθεσμίας, ενώ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποσταλούν με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Φ.252/ 43604 /Α5 /14-4-2022

Δείτε επίσης

Πανελλαδικές-Εγκύκλιοι υπολογισμού μορίων και κριτήρια ισοβαθμίας υποψήφιων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 

Πανελλήνιες 2022-υπολογισμός μορίων ανά επιστημονικό πεδίο-Παραδείγματα-Κριτήρια ισοβαθμίας 

Συντελεστές βαρύτητας ΓΕΛ-ΕΠΑΛ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ 

ΦΕΚ: Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) 2022-23 

Δείτε ακόμη

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2022 και ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων-Απόφαση λήξης μαθημάτων 

Πανελλαδικές 2022: Yποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Πανελλαδικές-εξέταση υποψηφίων με αναπηρία-ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες | Τροποποίηση απόφασης 

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021

Ενημέρωση Υπουργείου Παιδείας για 9 διατάξεις του νόμου 4823/2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση