Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόταση Ενωσης Διευθυντών για το χρόνο συνεδρίασης Συλλόγων Διδασκόντων και ενημέρωσης γονέων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Πρόταση Ενωσης Διευθυντών για το χρόνο συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων και της ενημέρωσης των γονέων στα Δημοτικά Σχολεία – Mία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα να μην γίνονται μαθήματα.
Πρόταση Ενωσης Διευθυντών για το χρόνο συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων
Η Ένωση Διευθυντών/ντριών, έχει καταθέσει προς το ΥΠΑΙΘ την ακόλουθη ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία και επαναφέρει, για οριστική λύση του προβλήματος αναφορικά με τις συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων.
Ένωση Διευθυντών/ντριών προς Υ.ΠΑΙ.Θ.: Δεν υπάρχει χρόνος για συνεδριάσεις στα σχολεία Η ολοκληρωμένη πρότασή μας για τις συνεδριάσεις
Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, στο παρελθόν, έχει καταθέσει την εξής πρόταση: Μία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, του Σχολικού Συμβουλίου και ενημέρωση γονέων.
Η πρόταση: Σχετικά με το χρόνο συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων και της ενημέρωσης των γονέων στα Δημοτικά Σχολεία.
Ένα από τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, το οποίο δεν επιλύει ούτε το νέο ΠΔ 79/2017, είναι η εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων με παρόντα όλα τα μέλη τους, των μηνιαίων ενημερώσεων των γονέων/κηδεμόνων για την αγωγή και πρόοδο των μαθητών/τριών από τους εκπαιδευτικούς, καθώς και της επίδοσης των ελέγχων προόδου μετά τη λήξη του α΄ και β΄ τριμήνου.
Σύμφωνα με το νέο ΠΔ 79/2017, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πραγματοποιούνται το χρονικό διάστημα από 13:15-14:00, όπου ο πραγματικός διαθέσιμος χρόνος είναι τριάντα(30) λεπτά, αφού η αποχώρηση των μαθητών/τριών που παρακολουθούν το υποχρεωτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται περίπου στις 13:30. Ειδικά για τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, εκτός του μη επαρκούς χρόνου, υπάρχει και ένα ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα, αυτό του μόνιμου αποκλεισμού από τις συνεδριάσεις όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Για τους παραπάνω λόγους, η Ένωση Διευθυντών/ντριών, έχει καταθέσει εδώ και χρόνια προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία και επαναφέρει, για οριστική λύση του προβλήματος:
Πρόταση Ενωσης Διευθυντών
“Στην κατεύθυνση αναβάθμισης της λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και γενικότερα της σχολικής μονάδας, προτείνουμε μία συγκεκριμένη ημέρα τον μήνα (π.χ. την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα) να μην γίνονται μαθήματα και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου, ενημερώσεις γονέων και επίδοση ελέγχων προόδου, αλλά και για ενδοσχολικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων. Στο χρονικό διάστημα από 13:15-14:00 μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο έκτακτες συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.”
Δείτε επίσης

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού: Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου-Ενδεικτικές αθλητικές δράσεις/δραστηριότητες 

Κεραμέως-Columbia: Η Εκπαίδευση που προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη-Εκδήλωση για το στόχο 4.7 του ΟΗΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση