Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόταση για το σύστημα των επερχόμενων διορισμών στην Γενική Αγωγή και ΕΑΕ από τον ΣΑΤΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόταση για το σύστημα των επερχόμενων διορισμών στην Γενική Αγωγή και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τον ΣΑΤΕΑ.

Πρόταση για το σύστημα των επερχόμενων διορισμών στην Γενική Αγωγή και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κοινοποίησε ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ).

Ο ΣΑΤΕΑ επιγραμματικά προτείνει για τις προσλήψεις στους κλάδους της ΕΑΕ της Β/θμιας Εκπ/ση να προηγούνται των προσλήψεων της Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ για τους κλάδους της Α/θμιας Εκπ/σης όπου υπάρχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61 και ΠΕ71) οι προσλήψεις στη Γενική Αγωγή να προηγηθούν των προσλήψεων στην ΕΑΕ.

Αναλυτικά οι προτάσεις
ΘΕΜΑ: “Πρόταση για το σύστημα των επερχόμενων διορισμών στην Γενική Αγωγή και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”

 Αναμφίβολα η εξαγγελία των 8.586 μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση μέσα στο καλοκαίρι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση για την εξομάλυνση της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, αν και οι ανάγκες για  μόνιμο προσωπικό είναι σαφώς περισσότερες.

Φέτος, για πρώτη φορά η εξαγγελία αφορά την κάλυψη με μόνιμο προσωπικό τόσο τη Γενική Αγωγή όσο και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Όπως γίνεται αντιληπτό, ως ΣΑΤΕΑ πάγια θέση μας είναι η πλήρης κάλυψη όλων των κενών που αφορούν την ΕΑΕ, τόσο για τα Νηπιαγωγεία όσο και για τα Δημοτικά σχολεία όπως και η κατάργηση του προσοντολογίου Γαβρόγλου Ν. 4589/2019 και η επαναφορά της πρόταξης των εκπαιδευτικών ΠΕ61 και ΠΕ71 στους πίνακες ΕΑΕ.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση με το υπάρχον σύστημα διορισμών, θεωρούμε ότι το σύστημα των προσλήψεων θα πρέπει να τρέξει ταυτοχρόνως στην ΕΑΕ και στη Γενική Αγωγή, ανά κλάδο, με αύξοντα αριθμό ΠΕ. Αν το σύστημα διορισμών τρέξει ξεχωριστά, με την ΕΑΕ να τρέχει πρώτα, θα διοριστούν σε δομές ΕΑΕ εκπαιδευτικοί που κατέχουν προσόντα βάσει των οποίων δικαιούνται διορισμού και στη Γενική Αγωγή.

Παράλληλα πολλοί απόφοιτοι ΠΕ61 και ΠΕ71, που έχουν αποκλειστικά δικαίωμα διορισμού στην ΕΑΕ θα αποκλειστούν με αυτόν τον τρόπο από τους μόνιμους διορισμούς, καθώς οι θέσεις θα καλυφθούν από τους ανωτέρω και θα συνεχίζουν να εργάζονται με το στρεβλό καθεστώς του αναπληρωτή.

Πιο συγκεκριμένα, για τις προσλήψεις στους κλάδους της ΕΑΕ της Β/θμιας Εκπ/ση προτείνουμε να προηγούνται των προσλήψεων της Γενικής Εκπαίδευσης, ενώ για τους κλάδους της Α/θμιας Εκπ/σης όπου υπάρχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίων Ειδικής Αγωγής (ΠΕ61 και ΠΕ71) οι προσλήψεις στη Γενική Αγωγή να προηγηθούν των προσλήψεων στην ΕΑΕ.

Για παράδειγμα σχετικά με τη Β/θμια Εκπ/ση η ροή των προσλήψεων θα ξεκινήσει με τους ΠΕ01.ΕΑΕ, έπειτα θα περάσει στους ΠΕ01, στη συνέχεια στους ΠΕ02.ΕΑΕ και ΠΕ02 κ.ο.κ. Όταν το σύστημα φτάσει στους κλάδους που εργάζονται αποκλειστικά στην Α/θμια Γενική Εκπ/ση όπως είναι οι ΠΕ60/ΠΕ70, να προηγηθούν οι προσλήψεις των ΠΕ60, έπειτα των ΠΕ61/ΠΕ60ΕΑΕ, στη συνέχεια των ΠΕ70 και τέλος των ΠΕ71/ΠΕ70ΕΑΕ. Σε αυτό το σύστημα ροής των προσλήψεων, δίνεται βάση στον αύξοντα αριθμό ΠΕ καθώς τα ΠΕ60 και ΠΕ70 προηγούνται των ΠΕ61 και ΠΕ71 αντίστοιχα.

Αν και είναι αναγκαίο στις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το σύστημα να τρέξει για κάθε ειδικότητα πρωτίστως στην ΕΑΕ και έπειτα στη Γενική Αγωγή, για τους Νηπιαγωγούς και Δασκάλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτό δεν θα εξυπηρετούσε καμία ανάγκη.

Με τον προτεινόμενο τρόπο εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση στην εργασία των ΠΕ61 και ΠΕ71 καθώς οι δύο αυτοί κλάδοι έχουν δικαίωμα διορισμού αποκλειστικά στην ΕΑΕ, βάσει του βασικού τους πτυχίου. Αντίθετα οι ΠΕ70ΕΑΕ, έχουν δικαίωμα διορισμού και στη Γενική Εκπαίδευση βάσει του βασικού τους πτυχίου, αλλά και στην ΕΑΕ βάσει του προσόντος που τους εντάσσει στον κύριο πίνακα της ΕΑΕ.

Ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης του διορισμού στις επικείμενες προσλήψεις μόνο θετικά μπορεί να φέρει σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Στη Β/θμια Εκπ/ση θα μπορέσουν να καλυφθούν πρωτίστως οι θέσεις στην ΕΑΕ και έπειτα στη Γενική Αγωγή.

Αντίστοιχα, στην Α/βάθμια Εκπ/ση θα υπάρχουν συνάδελφοι εργαζόμενοι στη Γενική Αγωγή με γνώσεις ΕΑΕ, οι οποίοι θα μπορούν να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες, συνεργαζόμενοι με τον εκπαιδευτικό ΕΑΕ, ενώ στην ΕΑΕ θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί που κατέχουν Βασικό Πτυχίο σε αυτή, -τετραετούς διάρκειας- έχοντας εκπαιδευτεί ολόπλευρα και πληρέστερα σε ό,τι αφορά τον χώρο της ΕΑΕ.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ

Δείτε επίσης

Μόνιμοι διορισμοί: Θα περιλαμβάνεται και ΕΕΠ-ΕΒΠ – Σε εξέλιξη η κατανομή των νέων 8.586 θέσεων 

Ανακοίνωση μόνιμων διορισμών από το Υπουργείο Παιδείας: 8.586 σύνολο 

Πρόεδρος ΑΣΕΠ για πίνακες ειδικής αγωγής: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μη φτάσουμε στο τέλος Αυγούστου 

Κεραμέως-νέα σχολική χρονιά: Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι 

Κεραμέως-γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Εξετάζεται για προσεχείς προσλήψεις και διορισμούς 

Βουλή-Διατάξεις: Αύξηση ποσού για πρόσληψη αναπληρωτών-επιμίσθιο Συντον. εξωτερικού-εκλογές πρυτανικών αρχών 

Ερώτηση στη Βουλή για νέους πίνακες Γενικής Αγωγής, προς την Υπουργό Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση