Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόταση για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τον ΣΑΚΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Πρόταση για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τον Σύλλογο Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ) με στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών των μαθητών-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους.
Τις προτάσεις του για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κοινοποίησε ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ).
Ο Σύλλογος επισημαίνει στο προλογικό του σημείωμα

Αρχικά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι προτάσεις που εξετάζονται από τον Σ.Α.Κ.Ε.Α. έχουν ως μοναδικό στόχο την βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών των μαθητών-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους.

Η διευκόλυνση των μαθητών/τριών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει τη φοίτηση στο κατάλληλο-για τις ανάγκες τους- εκπαιδευτικό πλαίσιο. Καθώς με τούτο τον τρόπο, δύνανται να στηριχθούν επαρκώς κατά τη διδακτική διαδικασία, την κοινωνική προσαρμογή και την αποδοχή του εκπαιδευτικού πλαισίου. Παράλληλα, οι γονείς των μαθητών/τριων είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικότερα με το οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με σκοπό την ευκολότερη αποδοχή των προτάσεων των ανωτέρω.

Είναι σαφές ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται στο πλαίσιο αποδοχής, στήριξης και σεβασμού των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους, καθότι ο απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία μιας συμπεριληπτικής κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς πάσης φύσεως διακρίσεις. Ταυτόχρονα, προτάσσεται ο σεβασμός και η ισότητα απέναντι στη διαφορετικότητα. Άλλωστε, βασική αρχή της εκπαίδευσης είναι η μοναδικότητα και η ανάδειξη της αξίας κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας κοινωνίας, στην οποία θα αναγνωρίζεται η ομορφιά της διαφορετικότητας και οι μαθητές/τριες θα εντάσσονται και θα υποστηρίζονται στο κατάλληλο πλαίσιο για να μπορέσουν να αυτονομηθούν και με τη σειρά τους να συμβάλουν και οι ίδιοι/ιες στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνίας, έτσι ώστε να εκλείψουν μελλοντικά τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργεί η διαφορετικότητα και τα ακατάλληλα βλέμματα/λόγια των «φυσικά δυνατών».

Για να συμβούν όλα τα παραπάνω, χρειάζεται θετική προδιάθεση, συνεχής εκπαίδευση του συνόλου της κοινωνίας αλλά και συνεχής προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων με μια ολιστικότερη αντίληψη.

Στο πλαίσιο τούτο, ο Σύλλογος Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.) με αίσθημα ευθύνης και με στόχο πρωτίστως το συμφέρον του- της μαθητή/τριας καταθέτει μια σειρά προτάσεων, ώστε να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή.

Δείτε τις Προτάσεις για την ΕΑΕ του ΣΑΚΕΑ

Δείτε επίσης

Κοινωνικές παροχές προς εκπαιδευτικούς: Φάκελο προτάσεων κατέθεσε ο ΣΑΚΕΑ στο Υπ. Παιδείας 

Πρόταση ΣΑΚΕΑ για μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή: Την παρέδωσε στο Υπουργείο 

ΣΑΚΕΑ-Μόνιμοι διορισμοί: Στατιστικά προσλήψεων-Ανάλυση εκπ/κών αναγκών ανά ειδικότητα-πρόταση για διορισμούς 

Οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής 2022 | Πίνακες 

Ενημέρωση κορονοϊού: Τι θα γίνει με τα τεστ-τις μάσκες-Τι ειπώθηκε για την ηπατίτιδα και τα εμβόλια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση