Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρόταση τροποποίησης επί του σχεδίου νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση από τον ΣΥΠΥΥΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόταση τροποποίησης επί του σχεδίου νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση από τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ (ΣΥΠΥΥΠ).

Πρόταση τροποποίησης επί του σχεδίου νόμου για την Επαγγελματική Εκπ/ση

Πρόταση τροποποίησης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» απέστειλε με επιστολή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών ΥΠΠΕΘ (ΣΥΠΥΥΠ) στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία συζητείται το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ.

Η τροποποίηση αφορά προσθήκη στις διατάξεις επί των προσόντων για την επιλογή των Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Ακολουθεί η επιστολή

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΣΥΠΥΥΠ) 

Αθήνα 13/01/2024

Aρ. Πρωτ.: 631

Προς: Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (δια μέσου του Προέδρου κ. Χρήστου Κέλλα)

Θέμα: Πρόταση τροποποίησης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»

Ο Σύλλογός μας είναι πανελλήνιος πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας του ΥΠΑΙΘΑ και μεταξύ άλλων εκπροσωπεί και τους εργαζομένους Διοικητικούς υπαλλήλους των Δ.Ι.Ε.Κ.

Διά της παρούσης επιστολής, προτείνουμε προσθήκη στο άρθρο 33 του νομοσχεδίου, με το οποίο τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 4763/2020, περί των προσόντων για την επιλογή των Υποδιευθυντών των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την προσθήκη στην παράγραφο 7 του άρθρου, των λέξεων «διοικητική ή» καθώς και των λέξεων «την οργάνωση της διεξαγωγής της κατάρτισης και του εκπαιδευτικού έργου» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ο Υποδιευθυντής Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι δημόσιος υπάλληλος ή αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ. &Δ.Β.Μ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 33 Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον τετραετή (4) διοικητική ή εκπαιδευτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, στην οργάνωση της διεξαγωγής της κατάρτισης και του εκπαιδευτικού έργου, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της.»

Θεωρούμε την παραπάνω προτεινόμενη τροποποίηση-προσθήκη λογική, δίκαιη και αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης στην πράξη, χωρίς αποκλεισμούς, καθώς για τους υποψηφίους δημοσίους υπαλλήλους (μη εκπαιδευτικούς), ως κριτήριο προτείνεται και η διοικητική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση έναντι αποκλειστικώς της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, η οποία αφορά στην πράξη μόνο υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Για το ΔΣ του ΣΥΠΥΥΠ

Ο Πρόεδρος                        Η Γραμματέας

Νώντας Αθανασιάδης       Μαρία Γρηγορίου

Δείτε επίσης

Υποδιευθυντές ΣΑΕΚ: Συμπεριλήφθηκαν οι διοικητικοί υπάλληλοι στη διαδικασία επιλογής-Ευχαριστήρια επιστολή ΣΥΠΥΥΠ 

Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ σε Υπουργό Παιδείας για κρίσεις Διοικητικών Προϊσταμένων και Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικ/κών Δαπανών 

 Κανονισμός λειτουργίας ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση