Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρωτόκολλα ενδοσχολικής βίας του Υπ. Παιδείας: Πρόληψη-Διαχείριση-Ορισμοί-Εννοιολογικό υπόβαθρο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρωτόκολλα ενδοσχολικής βίας του Υπουργείου Παιδείας: Πρόληψη-Διαχείριση-Ορισμοί και εννοιολογικό υπόβαθρο – Στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr.

Πρωτόκολλα ενδοσχολικής βίας

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η Ειδική Ψηφιακή Πλατφόρμα για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Η ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί στη διεύθυνση https://stop-bullying.gov.gr, όπου και υφίσταται λειτουργικότητα που τιτλοφορείται «αναφορά περιστατικού» για την υποβολή αναφορών περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα υπάρχουν τα ακόλουθα Πρωτόκολλα ενδοσχολικής βίας:

Α. Πρωτόκολλο Διαχείρισης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε)

Β. Πρωτόκολλο Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.)

Γ. Πρωτόκολλο Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.): Ορισμοί και εννοιολογικό υπόβαθρο

_______________________

Αναλυτικά τα Πρωτόκολλα

Α. Πρωτόκολλο Διαχείρισης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε)

ΒΗΜΑ 1: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Ε.ΒΙ.Ε.

Aνάπτυξη των σχετικών πρωτοκόλλων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια

ΒΗΜΑ 2: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συνεκτιμώντας τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, o Διευθυντής του σχολείου και ο αρμόδιος εκπαιδευτικός στην περίπτωση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ο Διευθυντής και ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής στην περίπτωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζουν από κοινού την ενδεδειγμένη διαχείριση του περιστατικού, ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητάς του. Καλό είναι να λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα και η/οι μορφή/μορφές της Ε.ΒΙ.Ε. σε σχέση με τις συνέπειες που έχει στον/τη μαθητή/τρια.

ΒΗΜΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η διμελής ομάδα των υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει τη διαχείριση του κάθε περιστατικού, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό του τμήματος. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού, ζητείται και η συνδρομή του/της σχολικού ψυχολόγου ή/και κοινωνικού λειτουργού.

Δείτε αναλυτικά το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε)

_______________________

Β. Πρωτόκολλο Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.)

Παρεμβάσεις Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε)

1. Μέτρα πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού σε επίπεδο Σχολείου

2. Μέτρα πρόληψης ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο Εκπαιδευτικού

3. Μέτρα πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού σε επίπεδο μαθητή/μαθήτριας

4. Μέτρα πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού σε επίπεδο γονέων/κηδεμόνων

Δείτε αναλυτικά το Πρωτόκολλο Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.)

_______________________

Γ. Πρωτόκολλο Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.): Ορισμοί και εννοιολογικό υπόβαθρο

  1. Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός (Ε.ΒΙ.Ε.)
  2. Χαρακτηριστικά της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
  3. Διαφοροποίηση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού από άλλες μορφές επιθετικότητας
  4. Μορφές της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
  5. Ρόλοι στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό
  6. Αξιολόγηση Σοβαρότητας Περιστατικών
  7. Αιτιολογικοί παράγοντες
  8. Λανθασμένες Αντιλήψεις για την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό: Μύθοι και Αλήθειες
  9. Επιπτώσεις της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
  10. Ενδείξεις Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού

Δείτε αναλυτικά το Πρωτόκολλο Πρόληψης Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού (Ε.ΒΙ.Ε.)-Ορισμοί και εννοιολογικό υπόβαθρο

Δείτε σχετικά

Ρύθμιση θεμάτων αντιμετώπισης ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού – Δράσεις και Προγράμματα 

Διαδικασία καταχώρισης στην πλατφόρμα stop-bullying μελών ομάδων δράσης και αποδεκτών αναφορών | Εγκύκλιος 

Νόμος 5029-2023: Για την αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις 

Καθηκοντολόγιο ομάδων δράσης για σχολική βία και υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα 

Λειτουργία πλατφόρμας για τη σχολική βία και εκφοβισμό | Το ΦΕΚ 

Το σχέδιο καταπολέμησης της βίας στα σχολεία όπως το παρουσίασε ο Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκης | VIDEO 

Πιερρακάκης-Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα σχολεία: Από 2.000 στις 4.000 τα τελευταία χρόνια 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση