Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρότυπα ΕΠΑΛ: Σύσταση Ομάδας Εργασίας-Σχεδιασμός, προετοιμασία, παρακολούθηση ίδρυσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρότυπα ΕΠΑΛ: Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης τους | Απόφαση.

Πρότυπα ΕΠΑΛ

Με την Απόφαση – Κ3/20216/22-02-2021 – του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Γεώργιου Βούτσινου, έχουμε τη

“Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.)”

Αναλυτικά
α) Συστήνεται και συγκροτείται

στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.) αποτελούμενη από τους κάτωθι:

 1. Δημήτρης Μπαμπίλης, Σύμβουλος Α’ Υ.Π.ΑΙ.Θ., ως Συντονιστής.
 2. Αρχόντω Μπουλάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, ως μέλος.
 3. Ρεβέκκα Κρεστενίτη, ΠΕ81, Διευθύντρια Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ραφήνας, ως μέλος.
 4. Νινέτα Μωυσή, ΠΕ02, Διευθύντρια Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου, ως μέλος.
 5. Σταύρος Πιτσικάλης, Σύμβουλος Β΄ Ι.Ε.Π. και Συντονιστής της Επιστημονικής Μονάδας«Επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία» και της Επιστημονικής Υπομονάδας «Συντονισμός, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Επιμορφώσεων», ως μέλος.
 6. Δήμητρα Χαλκιά, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.
 7. Ολυμπία Μαραγκού, Προϊσταμένη Τμήματος Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.
 8. Μαρία Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.
 9. Αδαμάντιος Κυρίμης, ΠΕ 82, συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ και Ν., ως μέλος.
 10. Ευθαλία Μελίσσα, ΠΕ09, υπάλληλος του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.
 11. Χαρίδημος Ζητρίδης, ΠΕ81, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων, ως μέλος.
 12. Κωνσταντίνα Ψαθά, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.
 β) Έργο της Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής των σκοπών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), είναι:
 1. Καταγραφή διαδικασιών ίδρυσης σχολικής Μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ.-κτηριακή υποδομή – υλικοτεχνική υποδομή – τεχνολογικός εξοπλισμός εργαστηριών – χρονοπρογραμματισμός ίδρυσης.
 2. Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στην ΚΕΕ για τα θέματα του εκπαιδευτικού Οδηγού και ειδικότερα ενδεικτικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, εγγραφής και φοίτησης των μαθητών, επιλογής ειδικοτήτων, θεμάτων πρακτικής άσκησης, πλαισίου αξιολόγησης.
 3. Διαμόρφωση προτάσεων νέων προτύπων διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ. με την ενίσχυση της αυτονομίας και της σύνδεσης της με την τοπική κοινωνία.
 4. Διαδικασίες στελέχωσης – καταγραφή διαδικασιών και χρονοπρογραμματισμός εφαρμογής κατόπιν εξειδίκευσης κριτηρίων επιλογής Δ/κών Στελεχών και επιλογής εκπαιδευτικών από ΚΕΕ, σύμφωνα με παρ. στ., ζ., του άρθρου 7, του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ Α’ 254).
 5. Διαμόρφωση προτάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των ΠΕΠΑΛ με την συνδρομή των ΑΕΙ.

γ) Το έργο της Επιτροπής, αρχίζει με τη δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ. και θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2021.

Δείτε επίσης

Συγκρότηση Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ)-Ορισμός μελών
Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες για υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών
ΦΕΚ: Ομάδες εργασίας Κανονισμών Λειτουργίας ΔΙΕΚ-Πειραματικών ΙΕΚ-ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση