Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενημέρωση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενημέρωση σχετικά με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σ αυτά με θητεία.

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ενημέρωση για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Ενόψει της παράτασης της θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευματων εξέδωσε Εγκύκλιο Ενημέρωσης επί του θέματος.
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο η παράταση για το σχολικό έτος 2019-2020, δίδεται ενόψει επανεξέτασης του θεσμικού πλαισίου επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων.

Το Υπουργείο ενημερώνει επί του θέματος:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και Μεταθέσεων από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης για το σχολικό έτος 2019-2020:

Mέχρι και 23/07/2019 η ενημέρωση των εκπαιδευτικών

Mέχρι και 23/07/2019 καλούνται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία (Π&ΠΣ) να ενημερώσουν σχετικά τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Π&ΠΣ,
ώστε όσοι εξ αυτών δεν επιθυμούν να υπηρετήσουν με παράταση της θητείας τους για το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020στο Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο όπου υπηρετούν να δύνανται:
α) να επιστρέψουν στην περιοχή μετάθεσης απότην οποία προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική μονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσηςκαι εφόσον αυτή έχει καλυφθεί, να τεθούν στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως υπεράριθμοι.
β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους στηνπεριοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο,
και να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησής τους για οριστική τοποθέτηση,ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Eως και 24/07/2019 η δήλωση

Eως και 24/07/2019 oι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα με κάθε πρόσφορο τρόπο την πρόθεσή τους στις κατά περίπτωση (α) & (β) Δ/νσεις Εκπ/σης.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα με κάθε πρόσφορο τρόπο έως και 24/07/2019, την πρόθεσή τους στις κατά περίπτωση (α) & (β) Δ/νσεις Εκπ/σης.

Δείτε την Ενημερωτική Εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας

Δείτε ακόμη:

Ανάκληση Προκήρυξης θέσεων Δ/νσεων Υπ. Παιδείας, λόγω μεταφοράς Γ. Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας

Σύσταση – κατάργηση Γενικών Γραμματειών Υπουργείου Παιδείας | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση