Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων: Σύσταση και συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων: Σύσταση και συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας – ΦΕΚ.

Πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Σε σύσταση και συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης κος Αθανάσιος Κοντογεώργης.

Αντικείμενο της Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας 

Η Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας – ΦΕΚ Β 5604/2-11-2022 – έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίου Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022- 2027, καθώς και την υποβοήθηση της αποστολής της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού της Προεδρίας, ως αρμόδιου φορέα για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων για τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής ενιαίας διατομεακής διαχείρισης των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την εξάλειψη του φαινομένου της επαναθυματοποίησης των ανήλικων θυμάτων και την προάσπιση του δικαιώματός τους στην προστασία από την σεξουαλική βία και εκμετάλλευση.

Στο σχέδιο Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων της παρ. Α πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να:

α) Περιγράφεται με σαφήνεια η αποστολή των εισαγγελικών λειτουργών, της αστυνομίας, των κοινωνικών λειτουργών, των επαγγελματιών σωματικής και ψυχικής υγείας και των εκπαιδευτικών λειτουργών στα περιστατικά σεξουαλικής θυματοποίησης παιδιών.

β) Ορίζεται με σαφήνεια η ακολουθούμενη διαδικασία και να εξειδικεύεται η αλληλουχία ενεργειών εκάστης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους κάτωθι:

1. Γεώργιο Νικολαΐδη του Ανδρέα, Ψυχίατρο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Κέντρου για τη Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ως Συντονιστή.

2. Ιωάννα Γιαννοπούλου του Γεωργίου, Παιδοψυχίατρο, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής της Β’ Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και Αντιπρόεδρο της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας – ΕΝΩΨΥΠΕ, ως μέλος.

3. Δήμητρα Τσιαρδακλή του Ευαγγέλου, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

4. Σοφία Κουσίδου του Γεωργίου, Αστυνόμο Α’, Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

5. Κωνσταντίνα Σκλάβου του Βασιλείου, Κοινωνική Λειτουργό, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως μέλος.

6. Κωνσταντίνο Μιτζήθρα του Ανδρέα, Εκπαιδευτικό, Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος.

7. Αγγελική-Μαριάνθη Γυφτοπούλου του Δημητρίου, Νομικό, Ειδική Συνεργάτιδα στη Γενική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ως μέλος.

8. Παυλίνα Σπανδώνη του Αντωνίου, Σύμβουλο Κοινωνικής Πολιτικής και Σχεδιασμού, μετακλητή συνεργάτιδα κατηγορίας ΠΕ στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού, ως μέλος.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί το μέλος της Ομάδας που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τον Συντονιστή.

Εργο των μελών της Ομάδας

Τα Mέλη της Ομάδας Εργασίας συνδράμουν τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού στην παρακολούθηση και τον συντονισμό, δια του αρμόδιου Υπουργείου ή φορέα τον οποίο εκπροσωπούν, των δράσεων της δημόσιας πολιτικής ενιαίας διατομεακής διαχείρισης των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης των ανηλίκων σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από την Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022- 2027.

Συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύνανται να μετέχουν, ύστερα από πρόσκληση του Συντονιστή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπουργείων, δημόσιοι λειτουργοί, υπηρεσιακά στελέχη, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που κρίνεται ότι δύναται να συνδράμει στο έργο της Ομάδας.

Οι υπηρεσίες των Γραμματειών και των συναρμόδιων Υπουργείων συνεργάζονται και συνδράμουν την Ομάδα στην εκτέλεση του έργου της.

Στον Συντονιστή και στα Mέλη της Ομάδας δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Η θητεία των μελών

Η θητεία των Mελών της Ομάδας Εργασίας λήγει στις 31/03/2023, δύναται δε να παραταθεί, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Κατά τη λήξη της θητείας της, ο Συντονιστής υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού το σχέδιο Ενιαίου Εθνικού Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Δείτε το ΦΕΚ Β 5604/2-11-2022

Δείτε επίσης

Κακοποίηση-παραμέληση ανηλίκων: Οδηγός για Κοινωνικούς Λειτουργούς στην Εκπαίδευση 

Κεραμέως για απεργίες εκπαιδευτικών-σχολική βία-το πως εξελίσσεται η χρονιά | video 

Οργάνωση και λειτουργία Μεταπτυχιακών: Οδηγίες και εξειδίκευση διατάξεων του ν. 4957/2022 | Εγκύκλιος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση