Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφιακά βιβλία Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφιακά βιβλία Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου: Tα Διαδραστικά σχολικά βιβλία των Τάξεων του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου – Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι.

Ψηφιακά βιβλία

Οπως βλέπουμε στην Εγκύκλιο 90205/A6/1-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

“Ψηφιακοί Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και διαδικτυακές υπηρεσίες για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί βασικό πυλώνα στην ψηφιακή εθνική πολιτική για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση.

Σύμφωνα μ αυτήν, κεντρικό στόχο των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο αποτελούν:
  • Η δημιουργία ψηφιακών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
  • H ανάπτυξη Ψηφιακών Αποθετηρίων για την οργάνωση, αναζήτηση και ευρεία διάθεση των εκπαιδευτικών πόρων στη σχολική κοινότητα.
  • H ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για μαθητές και εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικών πλαισίων αξιοποίησής τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Η κεντρική σελίδα για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr

Μέσω της σελίδας αυτής μπορείτε:

  • Να μεταβείτε στις τέσσερις (4) βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Να βρείτε πάνω από 18.000 Ψηφιακούς Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους,που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

 

Οι υπηρεσίες:

Δείτε τα Διαδραστικά σχολικά βιβλία των Τάξεων του Δημοτικού

Α Τάξη Δημοτικού – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php/?classcode=DSDIM-A

Β Τάξη Δημοτικού – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-B

Γ Τάξη Δημοτικού – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-C

Δ Τάξη Δημοτικού – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-D

Ε Τάξη Δημοτικού – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-E

ΣΤ Τάξη Δημοτικού – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSDIM-F

Δείτε τα Διαδραστικά σχολικά βιβλία των Τάξεων του Γυμνασίου

Α Τάξη Γυμνασίου – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-A

Β Τάξη Γυμνασίου – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-%CE%92

Γ Τάξη Γυμνασίου – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGYM-%CE%91

Δείτε τα Διαδραστικά σχολικά βιβλία των Τάξεων του Λυκείου

Α Τάξη Λυκείου – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGL-A

Β Τάξη Λυκείου – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGL-B

Γ Τάξη Λυκείου – http://ebooks.edu.gr/new/class-main.php?classcode=DSGL-C

Δείτε επίσης

ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ: Τι ζητά από την Υπ. Παιδείας για τα παιδιά – μαθητές με αναπηρίες

Προθεσμίες που τρέχουν για Θέσεις Εργασίας – Αποσπάσεις – Επιμορφώσεις

Αιτήσεις στα ΣΔΕ: Πρόσκληση για επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση