Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφισθέν νομοσχέδιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με διατάξεις για Δ/ντές Εκπ/σης-Ανασύσταση Συμβουλίων-Διορισμούς και προσλήψεις με Braille και Νοηματική κ.α.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφισθέν νομοσχέδιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με διατάξεις για Διευθυντές Εκπαίδευσης-Ανασύσταση Συμβουλίων-Διορισμούς και προσλήψεις με Braille και Νοηματική-Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων κ.α.

Ψηφισθέν νομοσχέδιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο “Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”.

Πλην των διατάξεων για την ιδιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο:
  • Άρθρο 14: Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων
  • Άρθρο 17: Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της ΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας (Ε.Ν.Γ.)
  • Άρθρο 26: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Άρθρο 30: Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
  • Άρθρο 31: Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών
  • Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021
  • Άρθρο 34: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
  • Άρθρο 35: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

____________________

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

____________________

Δείτε αναλυτικά όλα τα άρθρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 1: Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 2: Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 3: Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων

Άρθρο 4: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Άρθρο 6: Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Άρθρο 7: Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών

Άρθρο 8: Διευθυντές και Υποδιευθυντές

Άρθρο 9: Απασχόληση Εκπαιδευτικών

Άρθρο 10: Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Άρθρο 11: Αντικατάσταση αναπληρωτή

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ξένων σχολείων

Άρθρο 13: Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14: Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων

Άρθρο 15: Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Άρθρο 16: Ζητήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου

Άρθρο 17: Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της ΕλληνικήςΝοηματικήςΓλώσσας (Ε.Ν.Γ.)

Άρθρο 18: Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Iνστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»

Άρθρο 19: Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Άρθρο 20: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής

Άρθρο 21: Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 22: Σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Άρθρο 23: Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Άρθρο 26: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 27: Χρηματοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+»

Άρθρο 28: Κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα

Άρθρο 29: Ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Άρθρο 30: Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

Άρθρο 31: Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών

Άρθρο 32: Θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης

Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021

Άρθρο 34: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων

Άρθρο 35: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

____________________

Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

____________________

Δείτε σχετικά

Νίκη Κεραμέως: 10 αλήθειες για το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση
Κεφαλίδου για νόμο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Μεταρρυθμίσεις και συναινέσεις χωρίς τον φόβο του πολιτικού κόστους
Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης-Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων | Τροπολογία
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση