Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφιακά απολυτήρια δευτεροβάθμιας με Τροπολογία στη Βουλή: 5 νέες διατάξεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφιακά απολυτήρια δευτεροβάθμιας με Τροπολογία στη Βουλή: 5 νέες διατάξεις στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια.

Ψηφιακά απολυτήρια δευτεροβάθμιας

Τροπολογία με αριθμό 741/61 5.2.2021 κατατέθηκε στο υπό συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.

Η Τροπολογία περιλαμβάνει τις παρακάτω διατάξεις:

1.Ρυθμίσεις για την απαλλαγή μισθωμάτων επιχειρήσεων εντός χώρων Α.Ε.Ι.

2. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων των Α.Ε.Ι.

3. Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Χρήση πόρων Π.Δ.Ε. για εξοπλισμό και λειτουργικές εργασίες προσωρινών αιθουσών και σχολικών δομών.

5. Εθνική Μονάδα Συντονισμού «Erasmus+» και «European Solidarity Corps».

__________________________

Ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη διάταξη:

Απολυτήριοι τίτλοι αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά η πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύναται να εκδίδονται  μηχανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή να αποτίθενται στα συστήματα αυτά.

Τα ανωτέρω έγγραφα εκδίδονται και χορηγούνται και ως ηλεκτρονικά έγγραφα σύμφωνοι με τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α184).

Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στα ως άνω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων.

Η ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων του προηγούμενοι εδαφίου βεβαιώνεται και οπό φορέα του δημοσίου τομέα κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείριση των ανωτέρω Π.Σ. και των δεδομένων αυτών.

Δείτε αναλυτικά και τις 5 διατάξεις της Τροπολογίας του ΥΠΑΙΘ στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Δείτε επίσης

Λειτουργία σχολείων και εκπαιδευτικών δομών από 08.02.2021 ανά Δημοτική ή Περιφερειακή ενότητα

Δείτε ακόμη

Κεραμέως: Το μεγαλείο λαϊκισμού του ΣΥΡΙΖΑ-Υπόσχεται σε όλους ένα πτυχίο, ασχέτως αν μπορούν να το αποκτήσουν
Απαντήσεις Κεραμέως σε ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ-ΚΚΕ για το νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση