Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφιακά εργαλεία και τηλεφωνικό help desk για υποστήριξη εκπαιδευτικών και πολιτών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψηφιακά εργαλεία και τηλεφωνικό help desk για υποστήριξη εκπαιδευτικών και πολιτών σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ψηφιακά εργαλεία και τηλεφωνικό help desk

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην ανάθεση προμήθειας υπηρεσιών:

  • Οργάνωσης και λειτουργίας τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help desk για την υποστήριξη του κοινού σε θέματα χρήσης εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
  • δημιουργίας ψηφιακών εργαλείων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι αναθέσεις πραγματοποιήθηκαν εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού (COVID-19).

Δείτε αναλυτικά

Ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help desk για την υποστήριξη του κοινού σε θέματα χρήσης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ., στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κοροναϊού (COVID-19)

Ανάθεση στην εταιρεία «EIGHT E.E.», ΑΦΜ801306523, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Γαρρυττού 7, Χαλάνδρι Τ.Κ 15232) της προμήθειας υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας τηλεφωνικού και ηλεκτρονικού help desk για την υποστήριξη του κοινού σε θέματα χρήσης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωναϊού (COVID-19).

Ειδικότερα, αφορά σε υπηρεσίες σχεδιασμού και δημιουργίας εικαστικών υλικών για 3 μήνες, με στόχο την ενημέρωση του κοινού μέσω των ψηφιακών πλατφορμών του Υπουργείου (FB, Twitter & Instagram).

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των #28.680,00€#, πλέον ΦΠΑ 24% (ποσού 6.883,20€) ήτοι συνολικού ποσού τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντατριών ευρώ και είκοσι λεπτών (35.563,20€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της ως άνω εταιρείας και θα βαρύνει τις πιστώσεις τουΛογαριασμού2420989001του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020.

Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων.

Η οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Δείτε το έγγραφο στη Διαύγεια

__________________

Ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κοροναϊού (COVID-19)».

Ανάθεση στην εταιρεία «INTERWEAVE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.», ΑΦΜ800471868 , ΔΟΥ ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ (Καραϊσκάκη 27-29 & Μίκωνος1 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 54, τηλ. / fax: 210-3255520, e-mail: hello@interweaveagency.com)

της προμήθειας υπηρεσιών υποστήριξης, προβολής, ενημέρωσης και επικοινωνίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις ενέργειες και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για την στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μέσω του σχεδιασμού, ανάπτυξης, δημιουργίας και λειτουργίας ιστοσελίδας,

καθώς και την συντήρηση και λειτουργία των υποδομών αυτής, με στόχο την ορθή ενημέρωση του κοινού, αναφορικά με τα ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, εντός του πλαισίου υιοθέτησης των προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του κορωναϊού (COVID-19).

Ειδικότερα, αφορά σε υπηρεσίες σχεδιασμού και δημιουργίας εικαστικών υλικών για 3 μήνες, με στόχο την ενημέρωση του κοινού μέσω των ψηφιακών πλατφορμών του Υπουργείου (FB, Twitter & Instagram).

Το κόστος για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των #58.200,00€#,  πλέον ΦΠΑ 24% (ποσού 13.968,00€) ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατό εξήντα οκτώ ευρώ (72.168,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα της ως άνω εταιρείας και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασμού 2420989001του Ειδικού Φορέα 1019-501-0000000 του προϋπολογισμού εξόδων του Υ.ΠΑΙ.Θ., οικονομικού έτους 2020.

Στην παραπάνω δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για λογαριασμό του Δημοσίου και τρίτων.

Η οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Δείτε το έγγραφο στη Διαύγεια

 Δείτε επίσης

Κεραμέως-εξ αποστάσεως διδασκαλία: Αναλυτική παράθεση στοιχείων στη Βουλή
Κεραμέως για σχολεία: Προετοιμασμένοι για παράταση αναστολής λειτουργίας και μετά το Πάσχα
Οδηγίες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Πλήρες υλικό από ΠΕΚΕΣ Στερεάς
 Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ | Εγκύκλιος
Ειδικά σχολεία-ΕΕΠ: Εγκύκλιος για εξ αποστάσεως συμβουλευτική και υποστήριξη
Κορονοϊός-άνθρωποι με πρόβλημα όρασης: Μην πλησιάζετε σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων | video
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση