Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τους ΠΕ78

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με το θέμα του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών.

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την Ανάθεση Μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών και το πρόβλημα με την ένταξη των αποφοίτων του ΕΚΠ του ΠΑΜΑΚ στον κλάδο ΠΕ78.

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζει την ανησυχία του για την, χωρίς συγκεκριμένη επιστημονική τεκμηρίωση, ανάθεση μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών σε πτυχιούχους άλλων μη συναφών επιστημονικών κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώνεται ότι με βάση το νόμο 3794/2009 οι απόφοιτοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μπορούν να ενταχθούν στον κλάδο ΠΕ 78, χωρίς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους να τους παρέχει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και διδακτικές δεξιότητες για την διδασκαλία των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνιολογίας στη Β/θμια εκπαίδευση.

Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ. έχει δύο κατευθύνσεις (Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση), που ουδεμία σχέση αυτές έχουν με την Κοινωνιολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες.

Παράλληλα, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 4589/2019 δημιουργούν προϋποθέσεις άνισης μεταχείρισης των πτυχιούχων των τμημάτων των κοινωνικών επιστημών σε σχέση με τους πτυχιούχους του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του ΠΑ.ΜΑΚ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνιολογίας να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση για τη διεκδίκηση θέσεων σε οποιαδήποτε δομή της τυπικής εκπαίδευσης, ενώ πλήττονται και βασικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.

Ως Κοινωνιολόγοι τονίζουμε ότι εκπαιδευτικές πολιτικές αυτής της μορφής αποδομούν τη σημασία των διακριτών επιστημονικών κλάδων και υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας.

Ουσιαστικότερο από όλα είναι όμως το γεγονός ότι η διδασκαλία των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών γίνεται από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την επιστημονική και διδακτική εμπειρία, για τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Θεωρούμε, λοιπόν, σημαντικό να αναζητηθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση του ζητήματος.

Ο πρόεδρος του Τμήματος

Δείτε επίσης

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών και τη δυνατότητα ένταξης σ αυτόν αποφοίτων ΠΑΜΑΚ
Ερώτηση για ΠΕ78 στη Βουλή από τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Κέλλα
ΕΝΕΛΕΑ για ΠΕ78: Η διαχρονική εξόντωση του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
Ε΄ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής: Το Υπουργείο να προβεί σε άμεση νομοθετική ρύθμιση για τους ΠΕ78
Διαμαρτυρία ΟΛΜΕ για τον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών: Να καταθέσει το ΥΠΑΙΘ Τροπολογία
Στήριξη ΣΑΚΕΑ στους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνιολογίας Κρήτης: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών

Δείτε σχετικά

ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών: Για ποιο λόγο δεν δίδεται λύση στο μείζον θέμα του κλάδου;
Μετάλλαξη δασκάλου σε Κοινωνιολόγο: «Οταν το όνομα σου δίνει και τη χάρη»
Παρέμβαση ΟΛΜΕ για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
ΣΑΚΕΑ: «Εξαφάνιση» του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών από την Ειδική και Γενική Δευτεροβάθμια
Φοιτητές Κοινωνιολογίας: Απόφοιτοι ΠΑΜΑΚ βαφτίζονται Κοινωνιολόγοι
Β ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής: Αρση της αδικίας για τους ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση