Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψήφισμα για Πρόγραμμα ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ από τον Σύλλογο Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψήφισμα για Πρόγραμμα ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ από τον Σύλλογο Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ): Ζητά συνέχιση και διεύρυνση του Προγράμματος.

Ψήφισμα για Πρόγραμμα ΜΝΑΕ

Ακολουθεί Ψήφισμα που δημιούργησε ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ) για τη συνέχιση και διεύρυνση του προγράμματος ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Ψήφισμα Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων για την καθυστέρηση του προγράμματος ΜΝΑΕ στα ΕΠΑΛ

Το συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόγραμμα “Μια Νέα Αρχή στα Επαγγελματικά Λύκεια” (Μ.Ν.Α.Ε.) διαμορφώθηκε με στόχο να παράσχει πολλαπλή υποστήριξη στους εκπαιδευόμενους που φοιτούν στις τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου, κυρίως στην Α΄ τάξη. Ειδικότερα, το πολυδιάστατο αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή της ποιότητας της εκπαίδευσης στα Επαγγελματικά Λύκεια, μέσω παρεμβάσεων που καλύπτουν την ψυχοκινητική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών.

Την περίοδο πιλοτικής εφαρμογής του τα έτη 2017-2018, το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε με επιτυχία και έχει επεκταθεί σε όλα τα 400 Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητο όχι μόνο να διασφαλιστεί η σταθερή εφαρμογή του, αλλά και να επεκταθεί σε όλες τις τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων. Το πρόγραμμα έχει αποδείξει τη σημαντική συμβολή του στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, προσφέροντας ισότιμες ευκαιρίες για όλους, ανεξάρτητα από τυχόν γνωστικά ελλείμματα.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι μαθητές στα Επαγγελματικά Λύκεια πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, ιδίως όταν πρόκειται για μαθητές που μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Η αναβάθμιση των Επαγγελματικών Λυκείων και η διεύρυνση των δράσεών του σε άλλες τάξεις αποτελεί αναγκαιότητα, ειδικά όταν υποστηρίζονται μαθητές από κοινωνικά αδύναμες οικογένειες που δεν μπορούν να παρέχουν επαρκή εκπαιδευτική υποστήριξη στα παιδιά τους.

Το πρόγραμμα Μ.Ν.Α.Ε. δημιουργήθηκε με σκοπό να εξαλείψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Επαγγελματική Εκπαίδευση και να προσφέρει ευκαιρίες για αυτοεξέλιξη στους μαθητές. Επίσης, η συνεχής υποστήριξη που παρέχει στους μαθητές διασφαλίζει την ανόδό τους στην επόμενη φάση της εκπαίδευσης και ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους.

Ως Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων (Σ.Α.Φ.), αιτούμαστε τα εξής:

  • Την άμεση εφαρμογή και έναρξη του προγράμματος σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επηρεάσει την πορεία των μαθητών και θα επηρεάσει αρνητικά την επιτυχία και τον στόχο του προγράμματος.
  • Την άμεση πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού φιλολόγων-εκπαιδευτικών για την ενίσχυση των Επαγγελματικών Λυκείων. Αυτό θα συμβάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και την επιτυχία των Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς η διασφάλιση μιας ποιοτικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για όλους τους μαθητές, προκειμένου να έχουν ευκαιρίες για αξιοπρεπή και αυτόνομη ενήλικη ζωή.
  • Την επέκταση του προγράμματος και σε όλες τις τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων. Τα μαθησιακά ελλείμματα των μαθητών διαφέρουν από τάξη σε τάξη, και η συνεχής υποστήριξη και ενίσχυση είναι απαραίτητες για την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Το πρόγραμμα Μ.Ν.Α.Ε. αποτελεί το μόνο μέσο που μπορεί να υποστηρίξει τους μαθητές σε αυτόν τον αγώνα.

Το παραπάνω κείμενο επιμελήθηκαν μέλη της ομάδας εργασίας του ΣΑΦ.

Δείτε το Ψήφισμα

https://secure.avaaz.org/community_petitions/el/sullogos_anapleroton_philologon_saph_psephisma_sullogou_anapleroton_philologon_gia_ten_kathusterese_tou_programmatos_mnae_sta_epal/?cCwjEtb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1712941-psephisma_sullogou_anapleroton_philologon_gia_ten_kathusterese_tou_programmatos_mnae_sta_epal&utm_term=cCwjEtb%2Bel

Δείτε επίσης

Διαμαρτυρία Ψυχολόγων για ΜΝΑΕ: Ψήφισμα για την καθυστέρηση του Προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση