Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχολόγοι στα ΕΠΑΛ 2023-24: Σε ποια σχολεία θα απασχοληθούν 232 μέλη ΕΕΠ ΠΕ 23 Ψυχολόγων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχολόγοι στα ΕΠΑΛ 2023-24: Σε ποια σχολεία θα απασχοληθούν 232 μέλη ΕΕΠ ΠΕ 23 Ψυχολόγων – Το ΦΕΚ με τον καθορισμό των σχολικών μονάδων – Πίνακας.

Ψυχολόγοι στα ΕΠΑΛ 2023-24

Με την υπ. αριθμ. Φ.ΜΝΑΕ/128702/Δ4 Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘΑ κας Δόμνας Μιχαηλίδου,η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6475/13-11-2023 έχουμε τον καθορισμό των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ), στις οποίες θα ασκήσουν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»*.

Συγκεκριμένα πρόκειται για διακόσιες τριάντα δυο (232) θέσεις ΠΕ 23 Ψυχολόγων σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) της χώρας.

Αναλυτικά το ΦΕΚ

Άρθρο 1

1. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 6001947 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζεται κατά το σχολικό έτος 2023- 2024 παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών/τριών των ΕΠΑ.Λ./Ε.ΠΑ.Λ., η οποία υλοποιείται με την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 23 Ψυχολόγων.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα τα μέλη Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2023-24 καθορίζονται σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος.

3. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ με τον Πίνακα ΦΕΚ Β 6475/13-11-2023

____________________________

Προσλήψεις Ψυχολόγων ΠΕ23 στα ΕΠΑΛ

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ και αφού τα σχολεία καταχωρηθούν στο ΟΠΣΥΔ, αναμένουμε την πρόσληψη 232 αναπληρωτών Ψυχολόγων ΠΕ23 στα ΕΠΑΛ, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Δείτε επίσης τα καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το περσινό σχολικό έτος 2022- 2023  Δείτε ΕΔΩ

____________________________

*Το νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αντικατέστησε το «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

«Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/08/2023 και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2027.

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί μια δέσμη παρεμβάσεων στα ΕΠΑ.Λ που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών/τριών και στη δημιουργία δικτύων υποστήριξης. Στο πλαίσιο της Πράξης, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

• Δημιουργία Δικτύου ψυχολόγων (αφορά στη στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους για την υποστήριξη μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών ενώ θα επιχειρηθεί δικτύωση και με άλλες ψυχοκοινωνικές δομές)

• Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία, όπου θα ενισχυθούν οι μαθητές/τριες στο γραμματισμό και αριθμητισμό, κυρίως στην Α΄ τάξη Λυκείου και δευτερευόντως στις άλλες τάξεις.

Επίσης, θα υλοποιηθούν συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης (π.χ. ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας, προμήθεια αναλωσίμων κ.λπ.

Δείτε επίσης

Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι σε 700 ομάδες σχολείων: Ο Πίνακας με τα σχολεία σε ΦΕΚ 

Στοιχεία προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ Α και Β Φάσης 2023-24 ανά κλάδο και δομή-Σύγκριση με τις περσινές προσλήψεις 

Οι Οδηγοί των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ με κατευθύνσεις-Υποδείγματα Συμβάσεων-Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή-Λογότυπα κ.α. 

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Πριν φύγετε

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

 Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση