Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία στην Εκπαίδευση: Ανάγκη θεσμοθέτησης | Επιστολή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία στην Εκπαίδευση: Ανάγκη θεσμοθέτησης – Επιστολή με την οποία συντάσσονται 446 φυσικά πρόσωπα από όλη τη χώρα εκ των οποίων 283 Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30. 

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία

Επιστολή απέστειλαν προς δημοσίευση συνάδελφοι Κοινωνικοί Λειτουργοί, σχετικά με την θεσμοθέτηση Ψυχοκοινωνικής Υπηρεσίας στη Δημόσια Εκπαίδευση.
Την εν λόγω επιστολή:
  • Προσυπογράφουν 283 Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 – ΕΕΠ
  • Υποστηρίζουν 163 εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία (ψυχολόγοι, ΠΕ23 – ΕΕΠ, ειδικότητες ΕΕΠ – ΕΒΠ, εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες που σχετίζονται έμμεσα με την εκπαίδευση).
  • Συνολικά υπέρ της επιστολής συντάσσονται 446 φυσικά πρόσωπα από όλη τη χώρα.

Η επιστολή

Ψυχοκοινωνική υπηρεσία στην Εκπαίδευση

Αξιότιμες Κυρίες/ Αξιότιμοι Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε την ανησυχία μας αναφορικά με το μέλλον της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη δημόσια εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.

Έχοντας εργαστεί ως κοινωνικοί λειτουργοί σε σταθερές δομές της εκπαίδευσης αλλά και σε προγράμματα ΕΣΠΑ,  έχουμε διαπιστώσει (και αποτελεί ευθύνη μας να επισημαίνουμε κάθε φορά), το σοβαρό έλλειμμα που εντοπίζουμε.

Δηλαδή την απουσία ενός σταθερού, οργανωμένου πλαισίου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα σχολεία στο οποίο να εργάζονται διεπιστημονικά και από κοινού κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε άμεση συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς και τις λοιπές ειδικότητες ΕΕΠ- ΕΒΠ.

Διαπιστώνουμε με λύπη, ότι οι πολιτικές που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, παραγνωρίζουν την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός τέτοιου πλαισίου, ενώ διαιωνίζουν το διαχωρισμό των δυο ειδικοτήτων ήτοι κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων (όπως διαφαίνεται από την επιλεκτική στελέχωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ:

κοινωνικοί λειτουργοί στις τάξεις υποδοχής – ψυχολόγοι στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία και στα ΕΠΑΛ) οξύνοντας το μεταξύ τους αθέμιτο ανταγωνισμό, και στερώντας από τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν τα μέγιστα από τη συνεργασία, τη γνώση, τις οπτικές και τις πρακτικές των δυο επιστημονικών ειδικοτήτων.

Το διαρκές αίτημα των κοινωνικών λειτουργών για από κοινού εργασία με τους ψυχολόγους σε όλα τα πλαίσια – προγράμματα στα οποία παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη στη δημόσια εκπαίδευση, δεν αποτελεί μια απόπειρα διασφάλισης επιπλέον πιστώσεων για την ειδικότητα μας.

Αποτελεί μια συγκροτημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσπάθεια να καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ψυχοικοινωνικών προβλημάτων στο σχολικό χώρο είναι εφικτή μόνο μέσα από μια ολιστική, ποιοτική,  διεπιστημονική συνεργασία, που λαμβάνει υπόψη πληθώρα κοινωνικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών παραμέτρων και διαμείβεται εντός ενός σταθερού πλαισίου, προσβάσιμου και διαθέσιμου σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ύπαρξη ενος τέτοιου πλαισίου, το οποίο υφίσταται εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κάνει την διαφορά και στη χώρα μας, να αποτρέψει δυσάρεστα γεγονότα, να αποτελέσει καινοτόμο πυλώνα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, να αποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές προκλήσεις με επιστημονική αρτιότητα, και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (όπως έχει ήδη εξαγγελθεί: στην πρόληψη του bullying, στην καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι στον άλλον, στην αγωγή υγείας, στη στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, στη συμπεριληπτική εκπαίδευση).

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο Υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) επί προηγούμενης διακυβέρνησης και το οποίο παραμένει επίκαιρο.

Το Υπόμνημα τεκμηριώνει επιστημονικά την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης Κοινωνικής Υπηρεσίας στα σχολεία, επισημαίνοντας το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών στην εκπαίδευση και τη βαρύνουσα σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών και λοιπών ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ προς όφελος των μαθητών, των οικογενειών τους, των σχολείων, των τοπικών κοινοτήτων και της ευρύτερης κοινωνίας.

Δείτε το Υπόμνημα του ΣΚΛΕ

Καταλήγοντας, αιτούμαστε τη γνωστοποίηση/προώθηση της παρούσας επιστολής και του Υπομνήματος του ΣΚΛΕ που επισυνάπτουμε, στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ώστε να αποτελέσει κομβικό στοιχείο συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και αντικείμενο προβληματισμού και ανάληψης σχετικής δράσης στις προσεχείς συζητήσεις με τους αρμόδιους.

Αποστέλλουμε το παρόν στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ και στους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής της χώρας, και παράλληλα το κοινοποιούμε στην ΟΛΜΕ, στη ΔΟΕ, στο ΣΚΛΕ, στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων,  στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων καθώς και στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας.

Ζητούμε και αναμένουμε από τους εκπροσώπους των φορέων αυτών αλλά και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος που συμμερίζεται το όραμά μας για την εκπαίδευση να τοποθετηθεί δημόσια επί του αιτήματος και να εκφράσει έμπρακτα την αναγνώριση, την προώθηση και τη στήριξη του.

Την επιστολή αυτή προσυπογράφουν 283 κοινωνικοί λειτουργοί της εκπαίδευσης (ΠΕ30- ΕΕΠ) και τη στηρίζουν επιπλέον 163 άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία (ψυχολόγοι, ΠΕ23-ΕΕΠ, ειδικότητες ΕΕΠ- ΕΒΠ, εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνικοί λειτουργοί και επαγγελματίες έμμεσα σχετιζόμενοι με την εκπαίδευση).

Υπερ της επιστολής συντάσσονται συνολικά 446 φυσικά πρόσωπα από όλη την ελληνική επικράτεια.

Δείτε επίσης

Κατανομή πιστώσεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20 | Ροή προσλήψεων

Προσλήψεις Α Φάσης 2018-19: Αριθμοί και ημερομηνίες

Κατανομή πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2018-19

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Μεταφορές αναπληρωτών – κενά: Ενημέρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση