Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ και επιμόρφωση Ψυχολόγων: Απόφαση για την προμήθειά τους από την Υπ. Παιδείας Ν. Κεραμέως

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ και επιμόρφωση Ψυχολόγων: Απόφαση για την προμήθειά τους από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ

Υπεγράφη από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως η Απόφαση για την προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΣΥ της Πράξης “Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020”.

Επιπροσθέτως, η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την επιμόρφωση στα ψυχομετρικά εργαλεία, των περίπου 254 ψυχολόγων των ΚΕΣΥ σε θεματικές ενότητες.

Σύμφωνα με την Απόφαση

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων εξελληνισμένων αξιολογητικών προϊόντων και αναλωσίμων (ψυχομετρικών τεστ), CPV: 33156000 –8 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές:

 • WISC-V GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Intelligence Scale for Children – 5th Edition)
 • Αναλώσιμα WISC-V GR
  • WISC-V GR Φόρμα Καταγραφής
  • WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1
  • WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2
 • WAIS-IV GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Adult Intelligence Scale – 4th Edition)
 • Αναλώσιμα WAIS-IV GR
  • WAIS-IV Φόρμα Καταγραφής
  • WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1
  • WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2
 • WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3rd Edition)
 • Αναλώσιμα WPPSI-III GR
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11)
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3)
  • WPPSI-III GR Φυλλάδιο Απαντήσεων
Επιμόρφωση Ψυχολόγων

Επιπροσθέτως, η προμήθεια συμπεριλαμβάνει και την επιμόρφωση στα ανωτέρω υπό προμήθεια ψυχομετρικά εργαλεία, των περίπου 254 ψυχολόγων των ΚΕΣΥ στις θεματικές ενότητες:

 • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχομετρική αξιολόγηση,
 • Γενική παρουσίαση των κλιμάκων και αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις,
 • WISC V Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WAIS IV  Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • WPSSI III Χορήγηση και βαθμολόγηση / Ανάλυση και ερμηνεία,
 • Συγγραφή αναφοράς,
 • Εφαρμογές αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση ΑΜΕΑ.

Για την κάλυψη των ως άνω θεματικών θα χρειαστούν 14 ώρες ομαδικής διδασκαλίας ανά ομάδα 63 ψυχολόγων περίπου και 5 ώρες σε δύο μικρότερες ομάδες (workshop).

Θα γίνουν δύο τριήμερα στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη και οι 19 ώρες θα κατανεμηθούν σε τρεις ημέρες (1η ημέρα: 3 ώρες, 2η ημέρα: 8 ώρες και 3η ημέρα 8 ώρες).

Το αντικείμενο της προμήθειας προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΙΙ – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου» και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης.

Προμήθεια / διαπραγμάτευση με οικονομικό φορέα που διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα:

Η αξιολόγηση της νοημοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα από τα ΚΔΑΥ, τα ΚΕΔΔΥ και τώρα τα ΚΕΣΥ, αλλά και από άλλα διαγνωστικά κέντρα της χώρας (π.χ. Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων, Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής, κ.α.) βασίζεται στην 3η Έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler.

Στην Ελλάδα, οι Κλίμακες Νοημοσύνης Wechsler είναι τα μοναδικά σταθμισμένα διαθέσιμα και χορηγούμενα ψυχομετρικά εργαλεία ολοκληρωμένης αξιολόγησης της Νοημοσύνης και νοητικής λειτουργικότητας σε πολλαπλά γνωστικά πεδία/περιοχές. Η μοναδικότητα αυτή συνίσταται σε δύο παράγοντες:

 1. Παρέχουν ολοκληρωμένη αξιολόγηση νοημοσύνης και νοητικής λειτουργικότητας σε πολλαπλά γνωστικά πεδία και περιοχές. Ειδικότερα:

α) Το WAIS-IV πλην του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ), προσφέρει 4 Σύνθετους Δείκτες (Λεκτική Κατανόηση, Αντιληπτικός Συλλογισμός, Εργαζόμενη Μνήμη, Ταχύτητα Επεξεργασίας), και Βαθμολογίες Επεξεργασίας (για λεπτομερέστερη καταγραφή των γνωστικών διαδικασιών που εμπλέκονται στις υποδοκιμασίες).

β) Το WISC-V πλην του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ), προσφέρει 5 Πρωτογενείς Δείκτες (Λεκτική Κατανόηση, Οπτικοχωρική Ικανότητα, Ρέων Συλλογισμός, Εργαζόμενη Μνήμη, Ταχύτητα Επεξεργασίας), 5 Βοηθητικούς Δείκτες (Ποσοτικός Συλλογισμός, Ακουστική Εργαζόμενη Μνήμη, Μη-Λεκτική Ικανότητα, Γενική Ικανότητα, Γνωστική Επάρκεια) και Βαθμολογίες Επεξεργασίας (για λεπτομερέστερη καταγραφή των γνωστικών διαδικασιών που εμπλέκονται στις υποδοκιμασίες).

γ) Το WPPSI-III πλην του Γενικού Δείκτη Νοημοσύνης (ΓΔΝ), 4 Σύνθετους Δείκτες (Λεκτικός Δείκτης Νοημοσύνης, Πρακτικός Δείκτης Νοημοσύνης, Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας, Γενικός Γλωσσικός Δείκτης), Βασικές, Συμπληρωματικές και Προαιρετικές υποδοκιμασίες,

και 2) Είναι τα μοναδικά σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης στην Ελλάδα, καθώς η δεοντολογία της ψυχομετρικής αξιολόγησης επιβάλλει χρήση εργαλείων σταθμισμένων στον πληθυσμό αναφοράς.

Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, έχουν συχνά αναθεωρηθεί για να ενσωματώσουν σύγχρονες έρευνες για τη νοημοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη, τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση, τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. Οι ελληνικές σταθμισμένες εκδόσεις ικανοποιούν τα παραπάνω προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο τρόπος διάγνωσης της νοητικής λειτουργι- κότητας, και έχουν λάβει υπόψη την κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα της Ελλάδας.

Σε διαφορετική περίπτωση, η χρήση κλιμάκων χωρίς στάθμιση και χωρίς νόρμες για τον ελληνικό πληθυσμό, για την αξιολόγηση της νοημοσύνης, αποτελεί ενέργεια αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική και επικίνδυνη καθώς υπόκειται σε σφάλματα γνωστικής προκατάληψης και επομένως θα καταλήξει σε εσφαλμένα αποτελέσματα και αναφορές.

Τα αποκλειστικά δικαιώματα (copyright) των συγκεκριμένων εργαλείων Wechsler, τα κατέχει η εταιρεία Pearson clinical Assessment, η οποία βεβαίωσε ότι ο αποκλειστικός αδειούχος, εκδότης και διανομέας των εν λόγω αξιολογητικών προϊόντων για την Ελλάδα έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία «Μοτίβο Εκδοτική ΑΕ- Εκδόσεις Τόπος».

Στην Ελλάδα η στάθμιση των ψυχομετρικών εργαλείων έγινε από τη ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. με την άδεια της NCS PEARSON Inc., η οποία είναι ο αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης των εργαλείων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις επίκαιρες επιστολές της Pearson, που συνημμένα διαβιβάζονται, όπου

βεβαιώνεται ότι η «Μοτίβο Εκδοτική ΑΕ-Εκδόσεις Τόπος», είναι ο αποκλειστικός αδειούχος, εκδότης και διανομέας για την προσαρμογή στην Ελλάδα

και άλλες ελληνόφωνες περιοχές των προαναφερθέντων ψυχομετρικών εργαλείων.

Προϋπολογισμός της Προμήθειας

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (426.500,44 €) προ ΦΠΑ, ήτοι συνολικού ποσού

τετρακοσίων χιλιάδων πενήντα εννέα χιλιάδων και εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (459.665,54 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (33.165,10 €).

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 », το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υποέργου 7 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΕΣΥ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (MIS: 5014560) καθώς και το Υποέργο 8 «Συμπληρωματικές Δράσεις 2019-2020».

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης, ΣΑΕ: 2019ΣΕ34510038Ε3451.

Δείτε την Απόφαση Προμήθεια Ψυχομετρικών Εργαλείων ΚΕΣΥ

Δείτε επίσης

Αναμορφωμένοι Πίνακες 1ΕΑ-2ΕΑ ΑΣΕΠ μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Προκήρυξη 6Κ-2020 ΑΣΕΠ: 1.209 θέσεις ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας | ΦΕΚ
Αρμοδιότητες Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφίας Ζαχαράκη και Βασιλείου Διγαλάκη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

 1. Βαγγελης Φούκας σε

  Καλησπέρα σας κ.Βούγια. Έχει υπάρξει κάτι νεότερο με την ά φάση πρόσληψηας αναπληρωτών ; Εννοώ αν γνωρίζετε ημερομηνία

Γράψτε μία απάντηση