Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πτυχία ΤΕΙ: Δεν αποτελούν πτυχία ΑΕΙ αν αποκτήθηκαν προ του νόμου 2916/2001-Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πτυχία ΤΕΙ: Δεν αποτελούν πτυχία ΑΕΙ αν αποκτήθηκαν προ του νόμου 2916/2001-Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Πτυχία ΤΕΙ

Πτυχίο ΤΕΙ που αποκτήθηκε προ της νομοθετικής ένταξης των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση – νόμος 2916/2001 – δεν εμπίπτει στην έννοια του “πτυχίου ΑΕΙ”.

Τα παραπάνω περιέχονται στην Γνωμοδότηση 105/2021 την οποία εξέδωσε κατά πλειοψηφία, το Δ΄τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από ερώτημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και η οποία έγινε αποδεκτή.

Το ερώτημα

Αν τα πτυχία Τμήματος Αυτοματισμού Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά που απέκτησαν το έτος κτήσης 2000 οι Γ.Τ. και Χ.Μ., μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, οι οποίοι έχουν ζητήσει τη μετατροπή των θέσεών τους σε θέσεις Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4597/2019, και αν οι υποψήφιοι αυτοί διαθέτουν το αναγκαίο τυπικό προσόν για την περαιτέρω αξιολόγησή τους.

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση 105/2021 του ΝΣΚ

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 3450/2006, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4597/2019, η κατοχή πτυχίου από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4485/2017 αποτελεί βασικό προσόν για την πρόσληψη σε θέση μέλους ΕΔΙΠ των ΑΕΝ, συνακολούθως δε και αναγκαία προϋπόθεση για τη μετατροπή θέσης μέλους ΕΤΠ σε θέση ΕΔΙΠ κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του ίδιου άρθρου του ν. 3450/2006, όπως αυτή προστέθηκε ειδικότερα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4597/2019.

Μεταξύ των πτυχίων αυτών περιλαμβάνονται τα πτυχία των ΤΕΙ, εφόσον όμως αυτά έχουν χορηγηθεί από ΤΕΙ μετά την «ανωτατοποίησή» τους με τον νόμο 2916/2001.

Αντιθέτως, πτυχίο ΤΕΙ που αποκτήθηκε προ της νομοθετικής ένταξης των ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση, δεν εμπίπτει στην έννοια του «πτυχίου ΑΕΙ» κατά τη διάταξη αυτή.

Επομένως, εφόσον κατά το διδόμενο ιστορικό, τα πτυχία των προαναφερομένων μελών ΕΤΠ χορηγήθηκαν από το ΤΕΙ Πειραιά το έτος 2000, ήτοι προ της «ανωτατοποίησης» των ΤΕΙ, οι αιτούντες Γ.Τ. και Χ.Μ. δεν διαθέτουν το αναγκαίο τυπικό προσόν του «πτυχίου ΑΕΙ» που ορίζεται ως προαπαιτούμενο για την μετατροπή της θέσης τους σε ΕΔΙΠ με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3450/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4597/2019 (κατά πλειοψηφία).

Δείτε σε μορφή pdf τη Γνωμοδότηση 105/2021 του ΝΣΚ

Δείτε επίσης

Β πτυχίο ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ: Κατάφωρη αδικία για τους πτυχιούχους ΤΕΙ με πτυχίο πριν την 11η.06.2001
Μοριοδότηση δυσπρόσιτων: Μόρια Μεταθέσεων-Κατηγορίες-Δυνατότητα αναζήτησης σχολείων-ΚΕΣΥ
Νεοδιόριστοι-Νομοθετικό πλαίσιο: Τοποθέτηση-Υπηρεσιακές μεταβολές-Μισθοδοσία-Μονιμοποίηση

Πριν φύγετε

Αιτήσεις ΠΕΣΥΠ-ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 2021-22: Από Δευτέρα 12.07 έως Τετάρτη 25.08.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. Kava Rodos σε

    Και πάλι , η νίκη είναι μεγάλη ! Θα βρίσκετε τις νέες γενιές μπροστά σας …!

Γράψτε μία απάντηση