Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πτυχία ΤΕΙ προ 2001: Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και του ΑΣΕΠ για τη διάκριση προ και μετά 2001 στην 3ΕΑ/2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πτυχία ΤΕΙ προ 2001: Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και του ΑΣΕΠ σχετικά με τη διάκριση βασικών πτυχίων ΤΕΙ ως προ και μετά 2001 στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022.

Πτυχία ΤΕΙ προ 2001

Απάντησαν το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ στην Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από τη Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου, σχετικά με τη διάκριση βασικών πτυχίων ΤΕΙ ως προ και μετά 2001 στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022.

Σύμφωνα με την απάντηση του ΥΠΑΙΘ, αυτό μερίμνησε να ενταχθούν στον πίνακα Β΄ της Προκήρυξης 3ΕΑ/2022 για την ΕΑΕ, οι υποψήφιοι που διέθεταν πτυχίο (από πρώην ΤΕΙ) με ημερομηνία κτήσης μετά την 11η-6-2001 (ημερομηνία δημοσίευσης / έναρξης ισχύος του ν. 2916/2001), κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

Η Ερώτηση είχε μα κάνει με το γιατί εφαρμόστηκε η διαφοροποίηση/διάκριση κατόχων βασικού πτυχίου των ΤΕΙ προ και μετά το 2001, στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ “3ΕΑ/2022”, δημιουργώντας, έτσι, εκπαιδευτικούς δύο ταχυτήτων και με το πώς συμβαίνει, με βάση το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα, οι απόφοιτοι των ΤΕΙ προ του 2001, όπως και οι μετά, να είναι αποδεκτοί και να μπορούν να φοιτούν σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχοντας βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά την ίδια στιγμή να είναι απορριπτέοι από τους κύριους πίνακες της προκήρυξη ΑΣΕΠ «3ΕΑ/2022», ως μη έχοντες βασικό πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μάλιστα η Βουλευτής ρωτούσε αν υπάρχει πρόθεση για άμεση αποκατάσταση των απόφοιτων των ΤΕΙ προ του 2001, όσον αφορά στην διαδικασία επιλογής των υποψηφίων της προκήρυξης ΑΣΕΠ “3ΕΑ/2022” με τον ορθό και σύμφωνο με την κείμενη και Ευρωπαϊκή νομοθεσία τρόπο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Δείτε ολόκληρη την Ερώτηση ΕΔΩ

Η Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας

Σε απάντηση της Ερώτησης το ΥΠΑΙΘ, αφού παραθέτει το προσοντολόγιο των εκπαιδευτικών κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέρει τι απαιτείται για ένταξη στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα, καταλήγοντας ως εξής:

“Δεδομένης της διάκρισης της τριτοβάθμιας εκπ/σης σε ανώτερη και ανώτατη, πριν την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην τελευταία, το 2001, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσοντολόγιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για τους εκπ/κούς που ανήκουν στους προβλεπόμενους κλάδους Γενικής Εκπαίδευσης, ορίζει το πτυχίο Α.Ε.Ι. ως βασική προϋπόθεση ένταξης, ειδικά, στον πίνακα Β΄ της ΕΑΕ [περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν.4589/2019, Α΄13], μαζί με το επιπλέον προσόν εξειδίκευσης σε αυτή, η αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. μερίμνησε για την υλοποίηση των μηχανογραφικών διαδικασιών, προκειμένου να ενταχθούν στον πίνακα Β΄ οι υποψήφιοι που διέθεταν πτυχίο (από πρώην ΤΕΙ) με ημερομηνία κτήσης μετά την 11η-6-2001 (ημερομηνία δημοσίευσης / έναρξης ισχύος του ν. 2916/2001), κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και στην οικεία προκήρυξη του ΑΣΕΠ”. 

Δείτε ολόκληρη την Απάντηση ΥΠΑΙΘ ΕΔΩ 

Η Απάντηση του ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ αφού παραθέτει τις προβλέψεις του νέου συστήματος για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, επισυνάπτει το έγγραφο-απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταλήγοντας ως εξής:

“Όσον αφορά τη διαμαρτυρία της Ομάδας Εκπαιδευτικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΟΕΤΕ ΕΑΕ), με την οποία διαμαρτύρονται για την απόρριψή τους από την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. λόγω έλλειψης τίτλων σπουδών, σας ενημερώνουμε ότι τα τυπικά προσόντα, αλλά και οι τίτλοι σπουδών που τα αποδεικνύουν, καθορίζονται με διάφορους νόμους, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο προοίμιο της προκήρυξης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα παράπονα υποψηφίων επί του συγκεκριμένου θέματος, που τίθεται με την αναφορά και για το οποίο έχουν υποβληθεί σχετικές ενστάσεις, θα τύχουν της οριστικής και αιτιολογημένης απάντησης από τα αρμόδια Τμήματα του Α.Σ.Ε.Π. με την έκδοση σχετικών αποφάσεών τους.¨.

Δείτε ολόκληρη την Απάντηση ΑΣΕΠ ΕΔΩ 

Δείτε σχετικά

Πτυχιούχοι ΤΕΙ προ 2001: Αυθαίρετη η απόρριψη προσόντων/κριτηρίων ένταξης στην ΕΑΕ – Ερώτηση στη Βουλή 

Πτυχία ΤΕΙ: Δεν αποτελούν πτυχία ΑΕΙ αν αποκτήθηκαν προ του νόμου 2916/2001-Γνωμοδότηση ΝΣΚ 

Συνάντηση ΣΑΚΕΑ-ΑΣΕΠ: Τι ειπώθηκε για ενστάσεις-οριστικούς πίνακες-απόφοιτους ΤΕΙ πριν το 2001-εκπ/κούς ΠΕ11ΕΑΕ 

Δείτε επίσης

Πόρισμα για την Ειδική Αγωγή από τον ΣτΠ: Προβλήματα ένταξης, ελλείμματα στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήμ. Ενταξης 

Απόφαση: Εκλογές αιρετών 5 Νοεμβρίου 2022-Υποψηφιότητες έως 14 Οκτωβρίου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση