Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πτυχιούχοι ΙΕΚ για Προκηρύξεις 1ΕΑ-4ΕΑ: Kύριος πίνακας για αποφοίτους ΙΕΚ και ΕΠΑΛ “τάξης Μαθητείας”-Επικουρικός για ΕΠΑΛ/ΤΕΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πτυχιούχοι ΙΕΚ για Προκηρύξεις 1ΕΑ-4ΕΑ/2022: Kύριος πίνακας για αποφοίτους ΙΕΚ και ΕΠΑΛ “τάξης Μαθητείας” και επικουρικός για τους ΕΠΑΛ/ΤΕΕ.

Επιστολή απέστειλαν Πτυχιούχοι ΙΕΚ προς την ΠΟΣΕΕΠΕΑ την οποία κοινοποίησαν στο Υπουργείο Παιδείας και στο ΑΣΕΠ, με την οποία ζητούν αναφορικά με την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2022:

 • Δίκαια κριτήρια και δίκαιη μεταχείριση στον πίνακα κατάταξης του ΕΒΠ,
 • Τα πτυχία –διπλώματα των ΙΕΚ και “τάξη μαθητείας” ΕΠΑΛ , να προτάσσονται στον πίνακα κατάταξης  ως μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Να γίνει κύριος πίνακας για τους αποφοίτους ΙΕΚ και για τους ΕΠΑΛ “τάξης Μαθητείας”  και επικουρικός για τους ΕΠΑΛ/ΤΕΕ , όπως συμβαίνει και για τους εκπαιδευτικούς στις άλλες προκηρύξεις.

Επιπροσθέτως ζητούν ως προς την προκήρυξη 4ΕΑ/2022, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι πτυχιούχοι ΙΕΚ στις προκηρύξεις Γενικής & Ειδικής Εκπαίδευσης για την ειδικότητα ΤΕ01.30.

Ακολουθεί η επιστολή

ΑΠΟ: Πτυχιούχοι ΙΕΚ

Προς: ΠΟΟΣΕΠΕΑ

Κοινοποίηση:

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Α.Σ.Ε.Π
 • Αυτοτελές τμήμα ΥΠΑΙΘ
 • Διευθυντή Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ

Σύμφωνα με την προκήρυξη 1ΕΑ-2022 τα  τυπικά προσόντα ένταξης και διορισμού του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) είναι:

 1. Πτυχίο – δίπλωμα ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ Β΄επιπέδου κύκλου σπουδών ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΛ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων –Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων –Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών.
 2. Πτυχίο –Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα « τάξης Μαθητείας» ΕΠΑΛ , ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Για τους κατόχους Πτυχίου –Διπλώματος ΙΕΚ ή Πτυχίου ΕΠΑΛ « Τάξη μαθητείας» απαιτείται και πιστοποίηση από τον ΟΕΕΕΚ ή ΕΟΠΠΕΠ .

Με το Ν.4763/2020 όλοι οι τίτλοι σπουδών έχουν καταταχθεί στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων , σύμφωνα με αυτό :

Στο επίπεδο 4 είναι:

 • Το Απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑΛ)
 • Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
 • Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας ,εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ)
 • Πτυχίο επαγγελματικής σχολής (ΕΠΑΣ)

Στο επίπεδο 5 είναι:

 • Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας ,εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ)
 • Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας ,εκπαίδευσης και κατάρτισης ,επιπέδου 5 (ΕΠΑΛ τάξης Μαθητείας)
 • Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)
 • Δίπλωμα / πτυχίο Ανώτερης σχολής

Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η  περίπτωση  τυπικών προσόντων 201, ανήκει στο επίπεδο 4 και η περίπτωση 202 στο επίπεδο 5, του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Ζητάμε δίκαια κριτήρια και δίκαιη μεταχείριση στον πίνακα κατάταξης του ΕΒΠ, ζητάμε τα πτυχία –διπλώματα των ΙΕΚ και «τάξη μαθητείας» ΕΠΑΛ , να προτάσσονται στον πίνακα κατάταξης  ως μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να γίνει κύριος πίνακας για τους αποφοίτους ΙΕΚ και για τους ΕΠΑΛ« τάξης Μαθητείας»  και επικουρικός για τους ΕΠΑΛ/ΤΕΕ κτλ. Όπως συμβαίνει και για τους εκπαιδευτικούς στις άλλες προκηρύξεις.

Επιπλέον ως προς την προκήρυξη 4ΕΑ/22  ζητάμε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι πτυχιούχοι ΙΕΚ στις προκηρύξεις Γενικής & Ειδικής Εκπαίδευσης για την ειδικότητα ΤΕ01.30 , αντιστοίχως προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, απο την στιγμή που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4790/2021(Α’ 48), ως προσωρινοί αναπληρωτές, για την κάλυψη λειτουργικών  αναγκών των σχολικών μονάδων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) του κλάδου ΔΕ01-Ε.Β.Π. θα προσμετράται και στον κλάδο ΔΕ01-Ε.Β.Π.  κατά την κατάρτιση των αντίστοιχων αξιολογικών πινάκων.

Οι ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων -Παιδοκόμων έχουν Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β‘ κύκλου ΤΕΕ ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και απολυτήριο ισότιμου Γενικού Λυκείου αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας με πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Μέσης Σχολής από τον αρμόδιο φορέα, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Τα εν λόγω πτυχία είναι κατώτερα από το πτυχίο των πτυχιούχων ΙΕΚ  όπως προκύπτει από το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Τότε θα έχουμε δίκαια κριτήρια προσόντων

Πτυχιούχοι ΙΕΚ

Δείτε επίσης

Προσκλήσεις για υποβολή δικαιολογητικών Προκηρύξεων ΑΣΕΠ: Τι θα περιέχουν, που και πως θα κατατίθενται 

Προκήρυξη 1ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία αιτήσεων και κατάταξης μελών ΕΒΠ 

Προκήρυξη 4ΕΑ 2022 ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ με διαδικασία αιτήσεων από 4 έως 23.05.2022 

Δείτε ακόμη

Πως πληρώνω το παράβολο ΑΣΕΠ: Αναλυτικές οδηγίες και video 

Πως επικυρώνονται τίτλοι-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις: Οδηγίες και κατευθύνσεις από το ΑΣΕΠ 

Πως κάνουμε εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ ως νέοι χρήστες: Η διαδικασία βήμα-βήμα σε video και σε Εγχειρίδιο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

4 Σχόλια

 1. Με το συμπάθειο πτυχιουχοι ΙΕΚ……δεν σπουδασατε κ Πυρηνική Φυσική……ας χαλαρώσουμε λιγο…..σε μια μεταλυκειακη σχολή φοιτησατε κ πολλες φορές τα πτυχια όσον αφορά την βαθμολόγηση ειναι κ ελαφρώς κουκουρουκου……ας ειμεθα ρεαλιστές……
  Κ ειδικα οι συνδικαλιστές που λαβαν κ την επιστολή των πτυχιουχων ΙΕΚ κ την προωθούν κιόλας……ας, σοβαρευτουμε όλοι μας……

  • Στέλλα Γιανναδακη σε

   Οι αποφοιτοι των ΙΕΚ έδωσαν εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα που έρχονται από το υπουργείο με διαδικασιες αντιστοιχες των πανελληνίων και η βαθμολόγηση μόνο «κουκουρουκου» όπως το θέτετε δεν είναι. Αν έχετε στοιχεία για την αξιοκρατία της διαδικασιας θα πρεπει να τα καταγγείλετε. Επίσης, νομίζω ότι το πτυχίο πυρηνικής φυσικής δεν είναι απαιτούμενο πτυχίο για κανένα από τους κλάδους ΕΕΠ ή ΕΒΠ.

   • Εντάξει οκ με τις εξετάσεις πιστοποιησης……απλά μια θέση ΔΕ καταλαβαίνουν ολοι…..σε λίγο θα υπάρξει επιθυμία να εξισωθει το πτυχίο του ΙΕΚ με πτυχιο ΑΕ/ΤΕΙ……σιγά την εξειδίκευση παιδια……ας σοβαρευτουμε……

    • Εντάξει με τις εξετάσεις πιστοποιησης……μια θέση ΔΕ καταλαμβάνουν όλοι……σε λίγο θα ζητήσετε το πτυχιο ΙΕΚ να εξισωθει με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ……ας σοβαρευτουμε σιγά την εξειδίκευση……

Γράψτε μία απάντηση