Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πως θα διεξάγεται η Επιστημονική Εποπτεία των Ψυχολόγων(ΠΕ23) των ΕΠΑ.Λ. – Τα μέλη και το έργο της Ομάδας Εποπτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Είναι μια διαδικασία όπου η παρεχόμενη στήριξη και καθοδήγηση διασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω της διεύρυνσης της οπτικής και της εμβάθυνσης στην κάθε περίπτωση. 

Με Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου και η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη καθορίζεται:

 • ·         Η σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εποπτών-Ψυχολόγων του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), στα πλαίσια της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.».
 • ·         Το έργο του/της «Επόπτη/τριας – Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών –Ψυχολόγων.
 • ·         Η χρονική διάρκεια της στήριξης – εποπτείας και άλλες λεπτομέρειες.

Τα δέκα(10) μέλη της Ομάδας είναι τα εξής:

 1. Γιώτσα Άρτεμις του Ζήση, Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συστημική ψυχοθεραπεύτρια.
 2. Λαγάκου Ευδοκία του Γεωργίου, Σχολική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας.
 3. Παπαγιάννη Άννα του Θεοδώρου, Ψυχολόγος.
 4. Τοδούλου Μίνα του Μιχαήλ, ΑΔΤ ΑΕ548442, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια Οικογένειας και Ομάδας.
 5. Γιουκάκης Γεώργιος του Θωμά, ΚλινικόςΨυχολόγος Υγείας,Ψυχαναλυτής Ομάδας.
 6. Βλασσά Νένα-Λεμονιά του Βασιλείου, Ψυχολόγος,Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχοδραματίστρια.
 7. Μπελέκου Παρασκευή του Παναγιώτη, Κλινική Ψυχολόγος,Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια
 8. Νικολάου Μαρία του Ιωάννη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια,Ψυχοδραματίστρια
 9. Γαλιατσάτου Ρεβέκκα του Κωνσταντίνου, Σχολική Ψυχολόγος.
 10. Λαμπίδη Άννα του Χαραλάμπους, Κοινωνική Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια.

Έργο του/της «Επόπτη/τριας – Ψυχολόγου», μέλους της Ομάδας Εποπτών –Ψυχολόγων, είναι:

η υποστήριξη και εποπτεία του έργου των Ψυχολόγων -Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23,που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, στο πλαίσιο επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», με στόχο την ενίσχυση και στήριξη του ρόλου τους στη σχολική κοινότητα.

Το πλαίσιο εποπτείας έχει τον χαρακτήρα συμβουλευτικής μεταξύ ομολόγων/ομοτίμων.

Είναι μια διαδικασία όπου η παρεχόμενη στήριξη και καθοδήγηση διασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω της διεύρυνσης της οπτικής και της εμβάθυνσης στην κάθε περίπτωση.

Ο/Η «Επόπτης/τρια Ψυχολόγος», δεν υποκαθιστά τον εποπτευόμενο στο έργο του.

Στηρίζει, συμβουλεύει, προτείνει, αλλά η ευθύνη υλοποίησης παραμένει στον/την Ψυχολόγο-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνει την συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Το έργο του/της «Επόπτη/τριας -Ψυχολόγου» συνίσταται ειδικότερα στις εξής αρμοδιότητες: 

 1. Υποστηρίζει συμβουλευτικά τους/τις Ψυχολόγους- Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., στο έργο τους, με στόχο τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας στη σχολική κοινότητα μεταξύ καθηγητών, μαθητών και των οικογενειών τους.
 1. Ειδικότερα υποστηρίζει συμβουλευτικά τους Ψυχολόγους-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., στους τομείς:
 •  Υποστήριξη και εκπαίδευση του/της «Συμβούλου – Καθηγητή» σε τεχνικές συνέντευξης, ενεργητική ακρόαση και βασικές αρχές επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας. Παροχή εξειδικευμένων οδηγιών και κατευθύνσεων και ευαισθητοποίηση σε θέματα δυναμικής της ομάδας –τάξης και διαχείρισης δύσκολων θεμάτων που αφορούν σχέσεις και επικοινωνία μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
 •  Ευαισθητοποίηση των γονέων σε θέματα που αφορούν τη ζωή και τις σχέσεις του παιδιού μέσα στη σχολική κοινότητα. β. Ενθαρρύνει τους/τις Ψυχολόγους-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης των μελών της σχολικής κοινότητας, σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική διαχείριση ή/και παραπομπή στους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς(π.χ περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαία η ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση ή διαπιστώνεται χρήση ουσιών κ.λ.π.).
 1. Καθοδηγεί τους/τις Ψυχολόγους -Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, στη διαχείριση ατομικών περιστατικών μαθητών/τριων καθώς και όσων έχουν παραπεμφθεί σε δομές ψυχικής υγείας, με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην ομάδα/τάξη και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.
 1. Στηρίζει και καθοδηγεί τους/τις Ψυχολόγους-Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδου ΠΕ23, που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., σε θέματα που εγείρονται από την επικοινωνία τους με τους/τις μαθητές/τριες σε ό,τι αφορά κυρίως τη ζωή τους στο πλαίσιο του σχολείου.

Η χρονική διάρκεια της στήριξης – εποπτείας και άλλες λεπτομέρειες

 • Η στήριξη –εποπτεία πραγματοποιείται ανά δίμηνο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι Ψυχολόγοι Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23 που στελεχώνουν τα ΕΠΑ.Λ., χωρίζονται σε ομάδες εποπτείας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) με δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των ομάδων, ανάλογα με τον αριθμό σχολικών μονάδων (ΕΠΑ.Λ.) που υπάγονται σε κάθε Π.Δ.Ε.
 • Κάθε ομάδα εποπτείας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα τριάντα (30) άτομα.
 • Οι συνεδρίες Εποπτείας, ομαδικές ή/και ατομικές, πραγματοποιούνται είτε στα ιδιόκτητα γραφεία του Σ.Ε.Ψ., είτε με τηλεδιάσκεψη καθώς και με μετάβαση των «Εποπτών-Ψυχολόγων» στις έδρες των Π.Δ.Ε.
 • Οι Επόπτες –Ψυχολόγοι  θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. –Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.» και το πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής στήριξης που παρέχει, από τα μέλη της ομάδας Εμπειρογνωμόνων του προγράμματος, όπως ορίζεται στο από 5.12.2018 Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αντιλήψεων και στόχων.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση